Tilfredsstillende år for fynske skovdyrkere

Skovdyrkerforeningen Fyn havde i det forløbne regnskabsår en omsætning på over 100 millioner kroner

Det var en tilfreds formand for Skovdyrkerforeningen Fyn, godsejer Torben Bille Brahe, Fraugdegaard, som på foreningens ordinære generalforsamling tirsdag kunne fortælle, at Skovdyrkerforeningen Fyn i afvigte regnskabsår fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012 havde haft en omsætning på over 100 millioner kroner.

- Det er første gang, en skovdyrkerforening passerer denne milepæl, sagde Torben Bille Brahe, der tillige er formand for De Danske Skovdyrkerforeninger. Årets resultat svarer til budgettet, men ligger lidt under bestyrelsens langsigtede målsætning om mindst en procent af omsætningen og mindst en million kroner i gennemsnit over en femårsperiode.

Bestyrelsen fastholder målsætningen om en egenkapital på cirka ti procent af omsætningen og fastholder derfor også målsætningen om et solidt overskud.

Læs også