Kontrol viser ingen overtrædelser af randzonelov

NaturErhvervstyrelsen har gennemført kontroller af randzonerne hos 11 landmænd, og kontrollen fortsætter

NaturErhvervstyrelsen har været på de første kontrolbesøg, siden randzoneloven trådte i kraft den 1. september.

- Vi har i vores randzonekontrol været på besøg hos 11 landmænd, og i ingen af tilfældene fandt vi overtrædelser af randzoneloven, lyder det fra Anders Munk Jensen, der er kontroldirektør i NaturErhvervstyrelsen.

Konkret har NaturErhvervstyrelsen kontrolleret, om kravene til randzoner hos landmænd langs Tude Å på Vestsjælland er overholdt.

Åen er særligt udvalgt til de første kontroller, idet der i forvejen er to meter-bræmmer langs åen. Derfor mener NaturErhvervstyrelsen, at der ikke kan herske tvivl om, at der skal være randzone langs vandløbet.

Kontrollørerne har ifølge styrelsen set på, om forbuddet mod brug af gødning og pesticider er overholdt i randzonen, og om der er sået efter 1. september. Derudover kontrollerede kontrollørerne bredden på randzonen.

- Kravet om randzoner har kun været gældende siden 1. september, og derfor vil randzonerne ikke altid fremstå som egentlige randzoner endnu. Så hvis nogen vil overtræde loven, vil vi nødvendigvis ikke kunne konstatere det på nuværende tidspunkt. Det vil først fremgå tydeligt, når vi når ind i dyrkningssæsonen. Men de steder, vi har været på besøg, har vi – når vi har kontrolleret randzonerne eller tjekket, om jorden var behandlet – ikke konstateret overtrædelser, siger Anders Munk Jensen.

Kontrollen fortsætter

NaturErhvervstyrelsens kontrollører har også tjekket for randzoner i forbindelse med den almindelige arealkontrol. Her er der heller ikke fundet nogen overtrædelser. En enkelt landmand er dog udtaget til efterfølgende kontrol, når det er muligt at se, om kravene er overholdt.

NaturErhvervstyrelsen fortsætter den kommende tid med at kontrollere langs flere udvalgte vandløb og hos de landmænd, der er udtaget til arealkontrol.

Læs også