Basisuddannelse i biavl på trapperne

Danmarks Biavlerforening oplever stor medlemsfremgang efter mange års tilbagegang

Har man interesse for biavl, kan man snart komme på kursus i det gamle håndværk.

Netop nu er Danmarks Biavlerforening, der har hovedkontor hos Gefion i Sorø, nemlig i gang med at etablere en officiel basisuddannelse i biavl, den første nogensinde. Det sker i et samarbejde med NaturErhverv og andre biavlsorganisationer, og det første kursus, der strækker sig over to weekender, gennemføres i november.

En af drivkræfterne bag den nye basisuddannelse i biavl er biavlskonsulent Flemming Vejsnæs fra Danmarks Biavlerforening, der bliver underviser på kurset.

Han fortæller, at foreningen igennem de seneste tre år har oplevet en kraftig stigning i medlemstallet.

1.000 nye medlemmer

- Tilbage i 1945 var der cirka 35.000 medlemmer i Danmarks Biavlerforening. Medlemstallet gik nedad igennem en meget lang årrække. I 2009 var det helt nede på omkring 3.500. Så begyndte medlemstallet ret pludseligt at stige og har gjort det lige siden, så det nu er oppe på cirka 4.500, siger Flemming Vejsnæs.

- Relativt set er det jo en meget kraftig stigning i vores medlemstal. Konsekvensen er, at vi nu har flere ressourcer, og det giver et kæmpestort løft til biavlen herhjemme på alle måder, pointerer han og tilføjer:

- Hvad den ret pludselige vending i medlemsudviklingen skyldes, er ikke til at vide præcist. En kendsgerning er det jo imidlertid, at stigningen i medlemstallet indtraf et års tid efter, at den verdensøkonomiske krise var sat ind. Derfor forestiller jeg mig, at krisen får mange mennesker til at søge tilbage mod en slags basis, hvor man selv fremstiller de produkter, man skal bruge, herunder honning.

Læs også