Landmænd vil etablere flere nordjyske minivådområder

LandboNord vurderer, at mange søger, fordi de ønsker dokumentation for, at målrettede tiltag mod kvælstofudledninger er bedre end randzoner

Fødevareministeriets Miljøteknologiordning har netop haft ansøgningsfrist, og i LandboNord-regi er der søgt om tilskud til 111 forskellige projekter. Det oplyser LandboNord.

I alt er der søgt om knap 39 millioner kroner. Og ifølge LandboNord er det især bunken af ansøgninger om finansiering af minivådområder, der falder i øjnene. I alt 10 landmænd har samarbejde med LandboNord søgt om tilskud i denne ansøgningsrunde.

Oprør mod randzoner

LandboNords miljøchef Allan K. Olesen vurderer, at de mange ansøgninger om tilskud til minivådområder er et udtryk for, at landmændene i høj grad ønsker dokumentation for, at målrettede tiltag mod kvælstofudledning betaler sig i langt højere grad end randzonerne.

Allerede i år har LandboNord været med til at etablere fire nordjyske minivådområder, der udgør halvdelen af de i alt otte minivådområder, der indtil videre er etableret på landsplan.

- Vi er selvfølgelig meget spændte på, hvad målingerne fra disse områder viser i den kommende tid, men vi er overbeviste om, at de vil understrege, at det betaler sig at iværksætte en målrettet indsats over for kvælstofudledningen fra landbruget i stedet for at gøre brug af generelle virkemidler som randzoner og efterafgrøder, der har en meget begrænset eller slet ingen effekt, lyder det fra Allan K. Olesen.

Miljøteknologiordningens formål er at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion. I 2012 er puljen på 215 millionr kroner, og pengene fra ordningen bliver tildelt efter et princip om ”mest miljø for pengene”.

Læs også