Biogasmøde for husdyrproducenter

En række sydjyske og fynske landbrugsrådgivninger arrangerer i fællesskab et stort biogasmøde i Kolding den 9. oktober

Svineproducenter, mælkeproducenter, fjerkræavlere og pelsdyravlere inviteres nu til møde om udvikling af biogas i Trekantområdet.

Det er Trekantområdet Danmark, der har regnet på den økonomiske gevinst ved at producere biogas af husdyrgødning her i området og fundet, at der er et stort potentiale, hvis man går sammen om projektet.

- Det fantastiske ved projektet er, at vi laver energi af noget, som vi normalt kun bruger som gødning. Samtidig støtter vi det fremtidige fleksible energisystem, idet vi kan lagre gassen og bruge af den, når vi har behov for det modsat for eksempel vind energi, forklarer Peter Lind, chefkonsulent fra Trekantområdet Danmark.  

Bred opbakning  

De lokale landboforeninger bakker op om initiativet og ser det som helt oplagt at landbruget spiller en central rolle i samfundets fremtidige opstilling til grøn energi.

- Udover produktionen af vedvarende energi til de lokale forbrugere er en positiv sidegevinst ved biogasprocessen, at den gylle, der er behandlet, lugter mindre, når den kommer tilbage og skal spredes ud over markerne. Samtidig bliver sammensætningen af næringsstofferne forbedret af processen så det optages bedre af planterne. Dermed opnås bedre gødningsudnyttelse og mindre udvaskning af næringsstoffer. Perspektiverne er store. Udfordringen bliver at sikre en økonomi i projektet, så husdyrproducenternes konkurrenceevne styrkes. Der er ikke råd til flere byrder i en branche, der opererer på verdensmarkedet, påpeger gdr. og tovholder for biogasmødet Asger Christensen, Jordrup.

Godt for miljøet

Formanden for Trekantområdet Danmark Jørn Pedersen mener, projektet både er godt for miljø og økonomi og kan skabe flere nye arbejdspladser i Trekantområdet.

- Projektet giver stor mening i forhold til de fremtidige CO2 målsætninger, som kommunerne har sat sig. Vi bor i et område med mange landmænd, og det gør det endnu mere interessant. Oven i det er der god økonomi og flere arbejdspladser i det, siger formand for Trekantområdet Danmark Jørn Pedersen.

Det er tirsdag den 9. oktober at alle interesserede opfordres til at møde op og give deres mening tilkende til projektet. Adressen er Niels Bohrs Vej 2, Kolding, Kolding Herreds Landboforening kl. 19.00.

Arrangørerne er KHL, Jysk, Centrovice, Landbrugsrådgivning Syd, LRØ og Trekantområdet Danmark.

Tilmelding skal ske senest mandag den 8. oktober hos KHL i Kolding. Se mere på www.khl.dk.

Læs også