Køkkenbordsmøde om ny Kalundborg-motorvej

Vejdirektoratet kom til kaffe hjemme hos Jens Erik Nielsen fra Viskinge.

- Hvis I drejer tilkørselsvejen sådan, får vi lettere ved at komme til Kalundborg, påpeger Jens Erik Nielsen.

Og Niels Fejer Hansen fra Vejdirektoratet nikker forstående og gør notater.

Jens Erik Nielsen er landmand på Dønnelandsgård ved Viskinge lige øst for Kalundborg, og han får klippet et stykke af sin jord i det forslag til ny Kalundborgmotorvej, som Vejdirektoratet for nylig fremlagde. Derfor har han inviteret til formiddagskaffe hjemme i køkkenet.

- Vores største bekymring går på afledning af overfladevand ved skybrud, siger Mogens Fabrin, som er nabo og også får motorvejen ind over sin jord ifølge forslaget.

- De eksisterende vandløb og vådområder skal aftage regnvandet fra de store asfaltflader - samtidig med at kommunen skærer ned på vedligeholdelsen af vandløbene. Det hænger ikke sammen, understreger Mogens Fabrin.

Hjemmemøder vigtige

Projektleder Niels Fejer Hansen, Vejdirektoratet og landinspektør Inge Juhl Larsen er blevet inviteret til en del kaffemøde hjemme hos motorvejs-berørte lodsejere eller borgere.

- De indtryk og informationer, som vi får på disse hjemmemøder, betyder meget for os og for den vurdering, som motorvejen planlægges efter, fortæller Inge Juhl Larsen. Ofte lige så meget som eksperters vurderinger.

- Vi regner foreløbig med, at nå med til en 6-7 hjemmemøder hos lodsejere, men ellers er der mange, som bare ringer og vi får en snak med.

Vejføring ligger fast

- På nuværende tidspunkt ligger hovedlinjen for motorvejsføringen fast, fortæller Niels Fejer Hansen.

- Netop derfor lytter vi meget til de lodsejere, som er udpeget til at lægge jord til den nye motorvej, og vi er meget lydhør for de gener og ulemper, som hver enkelt lodsejer får, forsætter han.

De tre landmænd ved køkkenbordet er da også enige om, at Vejdirektoratet er nemt at snakke med og der bliver lyttet til dem.

- Det er godt at de kommer herud til os, siger Ib Nielsen, der også er nabo og påvirket af motorvejen. Vandafledningen er vores hovedbekymring og der ligger ikke nogen beregninger af den øgede mængde overfladevand i vores vandløb.

- Men vi har en god dialog og føler, at vores bekymring tages alvorligt, siger de tre landmænd i enighed.

Læs også