Vind i møllen på Bornholm

Jysk møllefabrik gæster Bornholm for at fortælle om husstandsvindmøller

THYmøllen arrangerer et orienteringsmøde for interesserede i husstandsvindmøller. Det foregår i Ny-Vest Centret, Kirkevej 6-8, Nylars,  3720 Aakirkeby tirsdag d. 25. september klokken 19.00.

Den jyske møllefabrik har en møllehat med, så man kan se teknikken. Den kan ses fra klokkn 16.00 på p-pladsen.

På mødet vil opbygningen af THYmøllen, dens økonomi og reglerne for opstilling af husstandsvindmøller blive gennemgået.

Læs også