Auken sender ultimatum til Bæredygtigt Landbrug

Ida Auken (SF) har sendt et åbent brev til Bæredygtigt Landbrug, hvori hun opfordrer til gensidig respekt

I et åbent brev til Bæredygtigt Landbrug skriver miljøminister Ida Auken (SF) blandt andet, at hun ser frem til et seriøst samarbejde med Bæredygtigt Landbrug.

Nedenfor kan du læse hele brevet.

Åbent brev til Bæredygtigt Landbrug

Landbruget står over for en historisk stor udfordring - og det gør vi andre også. På den ene side skal vi fortsat have et effektivt og stærkt landbrug, som er med til at skabe arbejdspladser, eksport og værdi for hele Danmark. Et landbrug, vi kan være stolte af, fordi det er kendetegnet ved en høj kvalitet og ordentlighed. På den anden side skal det foregå i samspil med samfundet, der med rette har krav på, at der bliver passet på vores fælles vand og skabt mere natur i Danmark.

Det er en af vores generations største opgaver at få fundet løsninger på begge dele og ikke mindst ved at udforske mulighederne for at løse flere problemer på en gang. Derfor har regeringen nedsat en Natur- og Landbrugskommission og bedt den komme med bud på løsninger. Men hvis vi skal have en chance for at lykkes, må politikere, grønne organisationer og landbruget kaste gammelt nag og indgroede forestillinger om hinanden over borde for sammen at finde nye veje.

Jeg er villig til at søge en ny begyndelse og lytte til alle dele af landbruget - også selvom jeg ikke altid deler jeres synspunkter. Jeg er villig til på mit område at diskutere nye og mere målrettede virkemidler. Jeg vil gerne have jeres faglighed i spil og høre jeres bud på, hvordan vi kommer bureaukrati til livs og laver regler, som den enkelte landmand kan forstå.

Men den dialog er kun mulig, hvis vi kan tale sammen på et civiliseret og fælles grundlag. Det grundlag er gensidig respekt for hinanden og for landets love.

Derfor står Bæredygtigt Landbrug ved en skillevej. Enten kan I deltage i debatten om næste generation vandplaner, der for alvor begynder om en uge på Lykkesholm Slot. Det vil give jer medindflydelse og medbestemmelse. Og jeg garanterer, at I vil blive mødt med respekt og åbne sind.

Eller I kan fortsætte med at opfordre til ulovlige handlinger blandt jeres medlemmer. Vælger I den vej, vil rammerne for fremtidens landbrug blive skabt uden jeres bidrag. Og I kommer til at stå på sidelinjen.

Vi har brug for jer, og vi har brug for jeres deltagelse, hvis vi skal løse den opgave, vi står overfor. Derfor er jeg også overbevist om, at Bæredygtigt Landbrug vælger at blive en aktiv medspiller og ikke en lovløs modspiller. Og jeg ser frem til et seriøst samarbejde om Danmarks fremtid.

Venlig hilsen

Ida Auken, miljøminister 

Læs også