Sidste frist: Tilskud til fastholdelse af vådområder

Landmænd, der lægger jord til et vådområdeprojekt, kan søge om 20-årigt tilskud

Hvis man som landmand lægger jord til et vådområdeprojekt, der anlægges med støtte under Landdistriktsprogrammet, har man mulighed for at søge om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold.

Det skriver NaturErhvervstyrelsen på sin hjemmeside.

For projekter, der afsluttes i år, skal ansøgningen imidlertid være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 31. august.

Tilsagnsperioden vil så løbe fra den 1. september og 20 år frem. Ifølge NaturErhvervstyrelsen skal man etablere et plantedække på arealerne inden den 1. maj 2013.

Der kan kun i særlige tilfælde dispenseres fra de to frister.

Læs også