Stor forskel på kommuners randzone-travlhed

Mens nogle kommuner oplever voldsomt pres fra landmænd, der er i tvivl om, hvad der er vandløb, så får andre næsten ingen henvendelser.

Som vandløbsmyndighed er det i sidste ende kommunerne, man som landmand skal henvende sig til, hvis man efter at have rådført sig hos NaturErhvervstyrelsen, stadig er i tvivl om, hvorvidt et vandløb er et vandløb i vandløbslovens forstand.

Er det nemlig det, så er der ingen vej uden om, og så skal der 1. september udlægges randzoner, hvis man vil overholde loven.

En rundringning foretaget af Effektivt Landbrug til en række af de kommuner i landet, hvor der er meget landbrug, viser dog nu, at der tilsyneladende er kæmpe stor forskel på, hvor meget landmændene er i tvivl om, hvorvidt et vandløb er et vandløb efter vandløbslovens forstand.

I kommuner som Ringkøbing-Skjern, Varde og Tønder har tvivlende landmænd således henvendt sig til deres kommuner i hundredvis. I kommuner som Lolland, Kolding og Thisted har der tilsyneladende tværtimod stort set været ingen henvendelser endnu med reelt tvivlende landmænd..

- Vi har fået et par hundrede henvendelser. Vi har så vendt tilbage til dem skriftligt og sagt, at de må lave et kort, og så udpege de vandløb, som de mener ikke skal have randzoner. Så tager vi så stilling til det sidenhen, hvor vi så kører ud for at kigge på det, siger Michael Jakobsen, der har med vandløb at gøre i Ringkøbing-Skjern Kommune.


Læs også