Høstdag på Hessel

Gamle korn og roesorter, veteranmaskiner, høst med le og optrin med træhest, ladekarl og bryllup, det er høstdag på Hessel.

Gamle korn og roesorter, veteranmaskiner, høst med le og optrin med træhest, ladekarl og bryllup, det er høstdag på Hessel.
Søndag den 5.august er der høstdag på Herregården Hessel ved Hvalpsund.

Efter åbningen klokken 10 er der rundvisning i forsøgsmarkerne, med en præsentation af gamle korn- og roesorter.
Hessel er blevet bevilget et tilskud fra Fødevareministeriet til fremavl af gamle kornsorter for at undersøge, om der er gamle sorter, som kan være interessante at dyrke i dag. Der vil blive givet en orientering om bevillingen samt om forsøget, som det ser ud i forsøgsparcellerne. Der vil ligeledes blive givet en kort orientering om frugthaven, hvor der lige er blevet sat hegn op og de første træer er plantet.  

Mange veteranmaskinerne står klar til en præsentation inden høsten går i gang. Der høstes med veterantraktorer, der vil også være forskellige gamle mejetærskere, halmpressere og river fra 50’ og 60’ erne .

På gårdspladsen kører en hestegang, som giver drivkraft til diverse maskiner. Bag laden kan man se et tærskeværk. Her kan man også opleve, hvordan det var at tærske med plejl.

Traditionen tro vil der på høstdagen også blive høstet med le. Det sker med et optrin med hovbønder med le, kvinder med krattere, ladekarl og herremand med træhest. Der er desforuden mange aktiviteter for både børn og voksne med bryllup, folkedans, smed, trædrejer, knivmand, kabervognskørsel og meget andet.

Læs også