Stigning i antallet af politianmeldelser for slagmærker

Trods antallet af svin med slagmærker de sidste par år er faldet, så er antallet af politianmeldelser stigende.

Antallet af svin med slagmærker er faldet fra godt 0,02 procent i begyndelsen af 2010 til under 0,01 medio 2012. Det fremgår det af den kødkontrol, som Fødevarestyrelsens dyrlæger foretager på de danske slagterier, meddelte Videncenter for Svineproduktion, VSP, i sidste uge.

Det færre antal af slagmærker har dog ikke fået anmeldelserne til politiet til at falde. I 2009 var der i alt 74 politianmeldelser og indskærpelser på grund af vold mod svin. I 2010 var tallet steget til 153 sager. Og sidste år steg tallet igen og er nu oppe på 180, fremgår det, fremgår det af Fødevarestyrelsens rapport om den danske dyrevelfærd i 2011.

Til Politiken lyder det fra viceformand Henrik Frandsen, at landbruget erkender, at der er et problem. Konfronteret med de nyeste tal siger Henrik Frandsen, næstformand i Landbrug & Fødevarer:

- Det er selvfølgelig 180 sager for meget, siger han til Politiken.

Han forklarer, dog, at han mener, at en del af stigningen i anmeldelserne kan forklares med, at der er kommet øget fokus på problemet fra myndighedernes side. TV Husmoderen: Sådan opbevarer du tøjet i kælderen.

Læs også