Prognose: Gode svinepriser på vej

I dagens Effektivt Landbrug kan du læse om, at særligt smågriseproducenterne ventes at opnå en markant fremgang i 2012 og 2013.

En ny indkomstprognose fra Videncentret for Landbrug og Landbrug & Fødevarer spår væsentligt bedre resultater i svinesektoren i 2012 og 2013 sammenlignet med 2011.

Dette skyldes forventninger om en højere notering på svinekød samt fortsat lave renter.

Prognosen for 2012 lyder på resultater på cirka 400.000 kroner for smågriseproducenter og 500.000 kroner for slagtesvineproducenter og næsten 650.000 kroner for integrerede producenter. Prognosen for 2013 byder på forventning om ekstra indtægtsstigninger på grund af yderligere stigninger i afregningsprisen på svinekød.

- Særligt smågriseproducenterne, der samlet set har haft det sværest i de senere år, forventes at få bedre driftsresultater som følge af højere smågrisepriser. For sektoren som helhed bliver de meget høje foderomkostninger således mere end opvejet af høje afregningspriser, vurderer Videncenter for Svin.

Læs mere i dagens udgave af Effektivt Landbrug.

Læs også