Ny bekendtgørelse til økologer

I går trådte en ny økologibekendtgørelse i kraft for landmænd med fjerkræproduktion.

Den nye bekendtgørelse byder på administrative lettelser og lempede regler for økologisk fjerkræproduktion.

Bedrifter med samtidig drift af en økologisk og ikke-økologisk enhed skal ikke længere sende gødningsopgørelse til NaturErhvervstyrelsen inden den 31. marts hvert år. Gødningsopgørelsen skal i stedet opbevares på bedriften og kunne forevises ved kontrol.

Økologer skal ikke længere indberette andres ikke-økologiske dyr, som er på bedriften.

 

Særligt for fjerkræproduktion:

Tomgangsperioden i fjerkræfolde er afkortet til mindst 60 dage om året i vækstsæsonen eller 120 dage hvert andet år i vækstsæsonen. Vækstsæsonen regnes fra den 1. marts til den 1. november.

For slagtekyllinger er tomgangsperioden kortet ned til mindst 21 dage mellem to flokke. Denne periode behøver ikke at ligge i vækstsæsonen.

I forbindelse med glidende foldskifte er der lempet på arealkravet. Det samlede areal skal nu mindst være 1½ gange så stort som minimumsudearealet pr. fugl (dvs. 6 m2 for høns), hvor det før skulle være dobbelt så stort (dvs. 8 m2 for høns). Det er dog forudsat, at dyrene til stadighed har adgang til minimumsudearealet (dvs. 4 m2 for høns).

Desuden kan tomgangsperioden nu undlades, hvis det samlede udeareal er mindst 1½ gange så stort som minimumsudearealet pr. fugl (dvs. 6 m2 for høns), hvor det før skulle være dobbelt så stort (dvs. 8 m2 for høns). Det er dog forudsat, at arealet har skov- eller plantagelignende karakter.

Beregningen af langsomt voksende kyllinge- og kalkunracer er gjort mere fleksibel, så det kan beregnes som et gennemsnit over tre på hinanden følgende hold.

Økologer, der på grund af for tidlig æglægning, fjerpilning og kannibalisme, ønsker at dæmpe lyset i fjerkræstalden i en kortere periode, skal ikke længere søge NaturErhvervstyrelsen om det. Det skal alene noteres i logbogen med angivelse af perioden og årsagen.

 

 

Læs også