Energiafgrøderne er klar til brug

De over 500 besøgende ved DLF-Trifolium, FAF/DLG og Patriotisk Selskabs traditionsrige gennemgang af forsøgsmarkerne fik i år en indføring i

Rug har længe tilbragt en stedmoderlig tilværelse i markplanen. Bedst på dårlig jord og upåagtet som svinefoder.

Ved de to traditionsrige markvandringer forleden i forsøgsmarkerne ved Bramstrup lod Henning Jakobsen, FAF, deltagerne forstå, at man ikke skal overse mulighederne med rug i markplanen.

- Der er kommet nogle sorter med et stabilt højt udbytte, hvis man giver rugen samme høje opmærksomhed som de øvrige kornarter. Den skal etableres korrekt, men er ofte billigere i både gødskning og planteværn og kan, hvis den sås i første halvdel af september klare sig med lav udsædsmængde.

 

Energiafgrøder

Ved de to dages arrangement, der DLF-Trifolium, FAF/DLG og Patriotisk Selskab som arrangører og alle førende kemikalieleverandører som deltagere, fik de mange deltagere også peget på rugen som en mulig energiafgrøde i den særlige energicirkel, der var anlagt for at vise afgrødernes potentiale til bioenergi.

- Der er lagt en ny bund under prisen på rug i forhold til tidligere, fordi afgrøden nu også efterspørges til energiformål, påpegede chefkonsulent Erik Ankjær Pedersen fra Patriotisk Selskab.

 

Ny kemikalieafgift

Både Erik Ankjær Pedersen og avlschef Erling Christoffersen fra DLF-Trifolium kunne under de to dages fremvisninger i forsøgsmarken udtrykke sig på sikker grund i forhold til de kommende kemikaliepriser.

Samme dag stemte et flertal i Folketinget for de nye kemikalieafgifter, hvilket i en del tilfælde ændrer ved de tærskler for økonomisk optimal behandling, der ellers er kendt.

I frøavlen er der nogle ting, der er blevet væsentlig mere udfordrende og i den mere almindelige planteværn i de gængse kornafgrøder er især ukrudtsbekæmpelsen blevet en større udfordring, hvis det skal ske uden at blive for dyrt.

Sammenlagt deltog 500-600 planteavlere de to dage i fremvisningerne af forsøgsmarkerne på Bramstrup.

Læs også