DN: Økologi bør beskytte drikkevand

Der er både ris og ros til regeringens økologiske handlingsplan fra Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringens handlingsplan for mere økologi, som blev offentliggjort torsdag, vækker både glæde og undren i Danmarks Naturfredningsforening.

Glæde er blandt andet fordi, regeringen nu klart melder ud, at staten og kommunerne skal gå foran i arbejdet med at skabe et marked for økologiske landbrugsprodukter.

Den økologiske handlingsplan har dog også nogle mangler ifølge foreningen. Regeringen burde nemlig i langt højere grad have udnyttet mulighederne for at beskytte drikkevanden ved at stille krav om økologisk landbrugsdrift, der hvor vandet bliver produceret, mener man.

- Det rene drikkevand bliver en Danmarks vigtigste ressourcer i fremtiden, og økologien er en af de mest enkle metoder til at sørge for, at der ikke kommer sprøjtegift i grundvandet. Regeringen burde derfor med sin økologiske handlingsplan have peget på muligheder for at få de landmænd, der dyrker jorden, der hvor vores drikkevand bliver dannet, til at lægge om til økologisk landbrug, siger Rikke Lundsgaard.

Læs også