Kommune er havnet i kæmpe randzonekaos

Landmænd får opbakning i Tønder Kommune i deres kamp mod randzoner langs alle vandløb.

Intet tyder på, at fødevareminister Mette Gjerskov (S) ryster på hånden og vil tøve med at indføre randzoneloven fra 1. september.

Alligevel så har man i Tønder Kommune ikke opgivet sin kamp. Herfra bakker man fuldt op om landmændenes holdning om, at beskyttelse af naturen kan ske på anden vis end gennem udlægning af op til 10 meter randzoner langs vandløbene.

Det har man også skrevet i et brev til fødevareminister Mette Gjerskov (S), som man sendte til hende for 14 dage siden, fortæller Bo Jessen (V), der er formand for Teknik og Miljø i Tønder Kommune.

- Vi har fået masser af henvendelser fra landmænd, der helt forståeligt, er forvirret over de kort, som er sendt ud. Her har ministeren sagt, at de bare kan ringe til kommunerne, hvis de er i tvivl, men her kan jeg bare sige, at det bare er et enormt kaos. Vi har jo ikke fået noget som helst fra ministeriet om, hvordan vi skal håndtere de her henvendelser, siger Bo Jessen.

Ikke været præcise

I henvendelsen til ministeren anfører kommunen da også, at ministeriet ikke har været præcis nok i udmeldingen om den nye randzonelov. Det har ført til, at mange af de utilfredse landmænd sender deres klager til kommunerne i stedet for direkte til ministeriet. Det giver kommunerne en masse ekstra arbejde med at sende klagerne videre. Disse ressourcer kunne have været anvendt bedre til gavn for borgerne, mener kommunen.

- Vi mener, at hun skal glemme alt om randzoner. I stedet bør vi finde noget jord, som i forvejen ikke er særlig velegnet til landbrugsjord, som vi tager ud i stedet, siger Bo Jessen, der også fortæller, at ressourcerne i kommunerne slet ikke er til, at man skal ud til alle landmænd for at fastligge, hvad der er et vandløb i lovens forstand, og hvad der ikke er.

Noget som også Kommunernes Landsforening slog fast i dagene op til vedtagelserne af ændringerne til randzoneloven, som betyder fri adgang til randzonerne, og som blev vedtaget i sidste uge i Folketinget.

Hun nyder det

Bo Jessen mener, at fødevareministeren i den sidste tid har gemt sig alt for meget bag, at  randzoneloven blev vedtaget af den tidligere VK-regering, når det er kommet til kritik af loven.

- Hun nyder jo den situation, som hun er i, når hun hver gang, der er kritik, siger, at det er noget, som den forrige regering har vedtaget, siger Bo Jessen.

Med sin skrivelse til fødevareministeren håber han også, at han får signaleret til politikerne på Christiansborg, at man i Tønder Kommune ikke bare sidder at kigger, men at man aktivt prøver at være med til at gøre noget i forhold til randzonerne.

- Om vi så får noget ud af det, det er spørgsmålet. Men nu har vi i hvert fald lagt op til en dialog. Om fødevareministeren vil tage i mod. Det er så op til hende, siger Bo Jessen.

Læs også