Forvirring om vandplan-stævning

I Vestjylland er landmændene frustrerede og ved ikke præcis, hvad sagsanlægget mod staten fra Landbrug & Fødevarer handler om.

På torsdag udløber fristen for at anlægge sag mod staten for vandplanerne. Men det er langt fra alle landmænd, der ved, hvad det egentlig er, som sagen handler om. Og mange ved heller ikke, hvad deres egen organisation, Landbrug & Fødevarer, har stævnet staten for, lyder det fra Vestjysk Landboforening.

Og foreningens formand, Søren Christensen, bliver derfor kimet ned af medlemmer, der vil vide,  hvad sagsanlægget omhandler.

- Det er en sag om myndighedernes krav til vedligehold af vandløb - ikke striden om randzoner, pointerer Søren Christensen.

 Ikke randzone-sag

Landbrug & Fødevarer har for nylig anlagt sag mod staten på vegne af fire landmænd. Og det har tilsyneladende betydet, at der har spredt sig den opfattelse, at sagsanlægget handler om de meget omstridte randzoner.

- Der er mange, der tror, at det er nu, de skal se på deres randzoner, men det er det ikke, pointerer Søren Christensen.

 Han har i den seneste tid modtaget mange opkald fra frustrerede kolleger, der er bange for at komme i klemme i randzone-krigen.

- Det er dybt forvirrende, og der er opstået stor usikkerhed om, hvad det er, der skal klages over, siger landboformanden og medgiver, at informationerne fra myndighederne og fra egen branche har været meget mangelfulde.

- Søgsmålet mod staten handler om »indsats for ændret vedligehold og restaurering« i forhold til vandplanerne. Og altså ikke om randzoner og kravet om yderligere efterafgrøder, forklarer Tove Urup Madsen, teamleder i natur og miljø i Vestjysk Landboforening.

Oversvømmelser i fokus

Lige nu handler det altså om, hvorvidt de nye restriktioner om at mindske beskæringen af vegetation omkring vandløb - i faglig tale kaldet grødskæring - skal skade markerne.

Nogle landmænd frygter, at vandet ikke længere kan flyde frit i vandløbene, når de ikke må grødskære så ofte og dermed skabe oversvømmelse på markerne.

- De landmænd der tror på, at sderes marker bliver ødelagt, kan overveje at anlægge sag mod staten. I så fald skal det ske inden torsdag, forklarer Søren Christensen og opfordrer kollegerne til at fotodokumenterer markerne, inden loven sætter ind.

- Det vil være et godt bevismateriale, påpeger han.

Omkring de meget omtalte randzoner forklarer teamlederen forklarer Tove Urup Madsen, teamleder i Natur & Miljø i Vestjysk Landboforening, at landmænd og rådgivere endnu kun har et vejledende randzonekort, der er fyldt med fejl.

- Loven træder i kraft 1. september, og fødevareministeren har lovet os at udsende nyt kortmateriale her i juli. Først når vi har dem, kan vi forholde os til randzoner, pointerer Tove Urup Madsen.

Læs også