Vil have ministre til at bekræfte deres egen lovgivning

Fødevareministeren må endnu engang troppe op til et åbent samråd om randzonerne. Denne gang får hun dog selskab af miljøministeren.

Venstre fødevareordfører, Erling Bonnesen, og De Konservatives fødevareordfører, Lene Espersen, står atter engang bag et åbent samråd om randzoner.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) og miljøminister Ida Auken (SF) er således begge blevet indkaldt til folketingets fødevareudvalg, hvor de denne gang bedes redegøre for, i relation til randzoneloven, for sammenhængen mellem randzoneloven, adgangsreglerne og adgangsvejledningerne i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Inden samrådet har de to også bedt fødevareministeren bekræfte skriftligt, at der ikke bliver fri offentlig adgang fra dag ét, når randzoneloven træder i kraft 1. september.

En årrække

Som Effektivt Landbrug kunne skrive i går, så henleder Erling Bonnesen således alle lodsejeres opmærksom mod paragraf 6a i randzoneloven, hvor der i bemærkningerne til lovteksten står, at der kan gå en årrække, inden arealet i randzonerne lever op til naturbeskyttelseslovens definition af at være et udyrket areal - og dermed før der er adgang til randzonerne.

- Det skal vi have bekræftet af fødevareministeren. At miljøministeren så også er med i samrådet skyldes, at hun administrerer naturbeskyttelsesloven, siger Erling Bonnesen.

Der er endnu ikke sat dato på det åbne samråd. Under behandlingen af ændringerne til randzoneloven, som blev vedtaget i mandags, var der ikke mindre end to åbne samråd omkring randzonerne.

Læs også