BL: Ida Auken har ret

For sent at hun når til erkendelsen af, at der skal mere faglighed i vandplanerne, mener Vagn Lundsteen.

I et svar til folketingets miljøudvalgt forklarer miljøminister Ida Auken (SF), at vandplanerne hviler på et fagligt grundlag, der skal forbedres. Svaret får direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, til at sige, at miljøministeren har helt ret.

Hun burde dog have kommet frem til erkendelsen tidligere, skriver han på Bæredygtigt Landbrugs egen hjemmeside.

- Det er for sent at ministeren erkender, at det faglige grundlag for vandplanerne ikke er på plads - det burde hun have medgivet, inden planerne blev afsendt. Derfor bør vandplanerne trækkes tilbage nu, inden de gør ubodelig skade for det erhverv, der i dag bidrager mest til nettoeksporten.

Bæredygtigt Landbrug efterlyser ny handling fra Miljøministeren, for hvis man i ministeriet har indset, at Vandplanerne bygger på et forkert grundlag, så anmoder man om, at man får rettet fejlene inden implementeringen sættes i værk, da fejlagtige tiltag på landbrugsområdet vil være direkte skadelige for naturen og dansk økonomi.

Læs også