Der er ikke mere at komme efter

Formanden for Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerforening, Preben Birch, er skuffet over DOF’s udmelding.

På en konference i sidste måned udtalte formand for DOF (Dansk Ornitologisk Forening red.), Egon Østergaard, at der ganske enkelt ikke er plads til landbruget i nationalparkerne.

Udmeldingen faldt den 26. marts på en konference afholdt af Danmarks Naturfredningsforening (DN red.), DOF og Friluftsrådet.

Og bemærkning er faldet lodsejer og formand for Kongernes Nordsjælland Natur- og Lodsejerlaug Preben Birch, for brystet.

- Egon Østergaards udtalelser er ganske enkelt ubegavet. Og hvis nogle landmænd har været i tvivl om, hvor hele arbejdet med nationalparken bar hen, må de være overbevist nu. Og en eventuel dialog er virkelig spild af tid, for hvad skal anspore os til at deltage fremover, spørger han.

Føler sig svigtet
Formanden føler, at erhvervet i området er blevet svigtet på flere punkter.

- Et eller andet sted føler jeg, at Landbrug & Fødevarer har svigtet os. Blandt de grønne organisationer er der åbenbart en holdning, som går i retning af, at landbrug i Nordsjælland ganske enkelt skal helt væk. Generelt lader det til, at landbrug og Nordsjælland ikke hører sammen, men det er da en mærkelig fordom.

Og selvom man har inviteret flere lokale lodsejere fra Nordsjælland på ekskursion, kan Preben Birch ikke se nogen ide med den tur.

En trist udvikling
- Eventuelle ekskursioner kan man kaste en hvid pind efter, for hvad skulle være incitamentet for at deltage? Det er spild af tid. Og samtidig er hele debatten rigtig ærgerlig. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi regnet med, at linjerne ville blive så hårdt trukket op. Og så det er en skam, vi har hele tiden været åbne over for forslag og ideer, dog uden pres og tvang.

- Vi bønder i Nordsjælland holder da også af naturen, men hvilken slags natur vil man have på de statslige og private arealer? 14.000 hektar græs? Jeg havde håbet på, at man langsomt og fornuftigt havde begyndt hele ideen omkring nationalparken med statsarealerne, så kunne vi se, hvordan projektet udformede sig, men det vil man ikke, og det understreger, hvor mangelfuldt hele konceptet er planlagt.

Kortene på bordet
Heller ikke den fremtidige debat har Preben Birch de store forhåbninger til.

- Jeg tror, at politikerne, efter denne firkantede udmelding fra DOF, får endnu større problemer med at realisere projektet. Tvivlerne blandt lodsejerne er langt færre, hvilket bringer tallet på modstandere op på mere end 85 procent blandt lodsejerne, og så kan der da ikke længere være tale om national samling.

Formand for Nordsjællands Landboforening, Herdis Dam, er dog glad for ærligheden.

- Jeg synes, Preben Birch har ret i sin betragtning omkring udtalelsen fra DOF, men samtidig er det fint med ærligheden fra deres side. Den illustrerer med al tydelighed, at vores skepsis var berettiget. DOF vil ikke tillade landbrug i nationalparken, som det var planlagt, og det skaber en helt ny situation. Personligt er jeg dog skuffet over udtalelsen, men nu ved vi, hvad vi skal arbejde ud fra.

Læs også