Landmændene skal høste biogasgevinsterne

Grib muligheden i biogassen nu. Ellers mister vi værdifulde råvarer til eksterne energiselskaber, frygter landmand Kent Skaanning.

Den erfarne svineproducent og biogas-branchemand fra Hemmet i Vestjylland, Kent Skaanning, opfordrer kraftigt sine kolleger til at griber det biogas-guldæg, der ligger lige foran erhvervet efter energiforliget, der gør produktion af biogas økonomisk attraktiv.

- Det er landbruget, der har råvarerne, og derfor skal landmændene selvfølgelig også producere energien og ikke bare være underleverandører til store energiselskaber som profiterer på vores råvarer.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi som erhverv kommer med i ejerkredsen af selskaberne, sådan at vi undgår det scenarie, vi har set med halmen, hvor eksterne energivirksomheder aftager landbrugets råvarer – i nogle tilfælde for stort set ingenting, pointerer Kent Skaanning.

Enorme muligheder
Han ser allerede nu en tendens til, at landbruget forpasser muligheden og dermed smider guld på gaden ved at lade eksterne energiselskaber producere biogas.

Kent Skaaning mener, der er enorme indtjeningsmuligheder på spil. Han nævner som eksempel det kommende biogasprojekt i Ringkøbing Skjern kommune, han selv er involveret i.

- Her har vi beregninger, der dokumenterer, at vi som landmænd kan opnå en solid ekstraindtjening på at levere husdyrgødning og producere biogas. Før energiforligt kunne vi dokumentere, at en leverandør med omkring 500 dyreenheder vil kunne opnå en merindtening på omkring 500.000 kroner årligt.

- Sådan en mulighed skal vi selvfølgelig selv gribe og ikke blot lade andre udnytte. Det er os, der har råvarerne, så vi skal selvfølgelig også selv profitere på dem, siger Kent Skaaning.

Læs også