Randzoner koster job og betydelige indtægter

Husdyrproducenter, der skal etablere randzoner, mister kostbare harmoniarealer og kan blive tvunget til at skære i produktionen. Nogle planteavlere står til direkte tab på 5.000-6.000 kroner pr. hektar, de må afstå. 

Når randzonerne udlægges 1. september, står både planteavlere og husdyrproducenter til betydelige tab.

For jorden, der tages ud af drift, giver i dag landmændene indtægter, der ikke erstattes tilsvarende. Der er således lagt op til en kompensation på 2.600 kroner pr. hektar. Men i virkelighedens verden er tabene langt større.

- Vi vil stå og mangle et dækningsbidrag på omkring 130.000 kroner. Og det kan resultere i, at jeg må afskedige en medarbejder, fortæller mælkeproducent Niels Jørgen Jørgensen, Brovst, der står til at skulle afgive 9,2 hektar til randzoner.

Hans problem er, at randzonerne går fra i harmoniarealet på bedriften. Og derfor må han skille sig af med ni køer for at holde bedriften i harmoni.

Mister 5.000-6.000 kroner
På den fede sydøstdanske jord står planteavlerne ligeledes til betydelige randzonetab.

- På Sydsjælland, Stevns og Lolland-Falster er jorden ved randzonerne ligeså god og giver de samme udbytter som midt inde på markerne. Det betyder, at planteavlerne i hvert fald taber 5.000-6.000 kroner pr. hektar direkte, vurderer Steen Bendixen, økonomikonsulent hos Østdansk Landbrugsrådgivning.

Steen Bendixen forklarer videre, at de arealer, der tages ud af produktion, enten blot skal sættes på tabskontoen - eller alternativt søges erstattet.

- Er man husdyrproducent, kan man enten reducere antallet af dyr i staldene alt efter, hvor meget harmonijord man mister, eller man kan erstatte jorden, så man kan opretholde produktionen. Men man får jo ikke en meromsætning i forhold til udgangspunktet. Og derfor er der blot tale om en direkte omkostning, man intet får for.

Læs også