Kontrol bremser væksten

Der skal faglighed bag kontrollerne i landbruget. Som det er nu, er kontrol skyld i at vækstmulighederne og dermed eksport og arbejdspladser går tabt, lyder meldingen fra landboformand.

Landbruget og fødevareerhvervet har afgørende indflydelse på den danske samfundsøkonomi. Og det bør politikere og myndigheder i højere grad end i dag agere efter, når regler og kontroller vedtages og føres ud i livet.

- Det bekymrer mig, at der sidder politikere  på Christiansborg, der vil det bedste for os. Men når lovgivningen kommer er den fyldt med kontrol og nidkærhed, sagde Sørens Christensen, formand for Vestjysk Landboforening, på foreningens generalforsamling.

Han efterlyser faglighed bag kontrol og lovgivning for at sikre landbruget vækst- og produktionsmuligheder i et Europa, der har underproduktion af fødevarer, samt en global stigende efterspørgsel efter fødevarer.

Læs også