Mere kvælstof til afgrøderne i 2012

Årets kvælstofprognose, der netop er udsendt af NaturErhvervstyrelsen, viser et større kvælstofbehov end normalt.

Årets kvælstofprognose, der netop er udsendt af NaturErhvervstyrelsen, viser et større kvælstofbehov end normalt.

På lerjord er kvælstofbehovet 10 kilo kvælstof større end normalt i hele landet. På blandede sand- og lerjorder er kvælstofbehovet fem kilo kvælstof pr. hektar større end normalt i den nordlige del af Jylland og Sjælland, mens det er normalt i den øvrige del af landet. På grovsandede jorder er kvælstofbehovet uændret.

På landsplan er konsekvensen af kvælstofprognosen, at der samlet set kan tilføres 8.600 ton kvælstof mere end normalt. Det svarer til knap fem kilo pr. hektar mere end normalt for de knap 1,8 millioner hektar, som kvælstofprognosen gælder for.
Som sædvanligt gælder prognosen udelukkende for vinterkorn og forårssåede afgrøder.

Meget nedbør
Kvælstofprognosen er beregnet på grundlag af målinger på 150 marker i kvadratnettet i februar måned suppleret med modelberegninger. Resultaterne viser, at N-min-indholdet i foråret på lerjord i hele landet er lavere end gennemsnittet af de foregående 11 år.

Årsagen til, at kvælstofkvoten visse steder kan øges, skønnes at være de ekstraordinært store nedbørsmængder i august 2011. I den sydlige del af Sjælland, på Lolland-Falster, Fyn og store dele af Jylland har nedbøren i perioden august-februar i gennemsnit været 50 millimeter større end gennemsnittet af de foregående 11 år.

I den nordlige del af Jylland samt Sjælland har nedbøren været tæt på gennemsnittet af de foregående 11 år.

Afstrømning og denitrifikation
Den store nedbørsmængde kan have medført en større afstrømning end i et normalt år.

På lerjord viser prognosen et større behov end forventet ud fra den aktuelle nedbør. Her kan en meget vandfyldt jord have været årsag til øget denitrifikation af kvælstof i august måned.

Læs også