Grøde i vandløbene

Positiv opbakning til etablering af vandløbslaug over hele Fyn.

- Hvis ikke dræning og vedligeholdelse af vandløbene havde medvirket til at sænke vandspejlet i jorden, var der hverken noget, der hed landbrug, Albertslund, Amager eller Bogense - eller mange andre lokaliteter.

Så alvorlig og direkte lyder meldingen fra agronom Jan Hjeds, Veflinge, der er seniorkonsulent i vandløbsforvaltning, og som sammen med gårdejer Gert Elbæk, Bogense, har taget initiativ til oprettelse af en række vandløbslaug - et i hver kommune i hele det fynske område. Med det formål at sikre den politiske dialog med kommunalbestyrelse, teknisk udvalg og teknisk forvaltning i de fynske kommuner.

Det haster
Baggrunden er, at de tiltag, der hidtil har været lavet med hensyn til vedligeholdelse af vandløbene og sikring af deres evne til at aflede vandet fra marker, skove og bebyggede områder, har vist sig at være utilstrækkelige.

Endvidere er man fra politisk hold ved at lave handleplaner for vandløbene. Allerede den 22. juni skal der således ligge handleplaner for, hvordan kommunerne skal gennemføre det, der står i vandplanerne. Der er således ikke noget at vente efter.

Vandløbslaugene skal være med til at fortælle de kommunale og andre myndigheder, hvad der sker, hvis ikke vandplanerne ændres. De skal blandt andet fortælle, at man er nødt til at have både en biologisk og en hydrologisk tilgang til sagen.

Derfor glæder det de to initiativtagere, at der overalt har været stor tilslutning til etablering af lokale vandløbslaug.

Skal landet forsumpes?
- Hvis man vil have mere miljø i vandløbene, så må man gøre dem dybere - eller bredere, påpeger Jan Hjeds. Hvis man ærligt ønsker at forsumpe landet, så må man have en diskussion om, hvorvidt samfundet bare skal stjæle værdier fra folk. For eksempel kan huse, som har været oversvømmet to-tre gange, ikke forsikres.

- Vi besluttede, at der må gøres noget. Ellers kan det koste en fjerdedel af den danske landbrugsjord.

- Indtil nu har vi opnået, at den samlede vandløbsstrækning, der er omfattet af vandplanerne på Fyn, i forhold til det oprindelige forslag er halveret fra 3.400 km til ca. 1.700 km. Kravene om reduceret vedligeholdelse er reduceret fra 1.086 km til 327 km. Indsatskravet med hensyn til vandløbsrestaurering er reduceret fra 839 km til tre km fynske vandløb. Og kravet om genåbning af rørlagte vandløb er reduceret fra 231 km til 22 km. Alene disse tiltag repræsenterer tilsammen en værdi på mindst tre milliarder kroner.

Stort fremmøde
- Til de møder, der hidtil har været afholdt, har der været 65-100 deltagere hver gang, siger Jan Hjeds. Og jeg tror på, at der vil komme lige så mange til bagefter, når folk finder ud af, hvad der sker, hvis man ikke får vandet væk.

- Derfor skal både landmænd, skovejere, husejere og sommerhusejere komme til møde og være med til at lave vandløbslaug. Og de skal gerne tage naboerne med.

Læs også