Find en fejl og knald landmanden

Henrik Frandsen langede gevaldigt ud efter kontrollanterne i sin sidste formandsberetning ved generalforsamlingen i Sønderjysk Landboforening.

- Bureaukrati og regeltyranni fylder mere og mere hos landmændene.

Meldingen kom fra formanden for Sønderjysk Landboforening, Henrik Frandsen, ved foreningens generalforsamling på Agerskov Kro tirsdag aften.

- Tingene udvikler sig mere og mere i en retning, hvor selv bagatelagtige forseelser kan få meget store konsekvenser. Find en fejl og knald landmanden, synes nogen gange at være mantraet, beklagede Henrik Frandsen.

Han opfordrede kontrollanterne til at gå i en helt anden retning:

- Jeg mener, det er vigtigt at få flyttet kontrollen hen, så den bliver mere vejledende, og hvor det at flytte landmændenes adfærd i en positiv retning får førsteprioritet frem for at knalde ham for en eller anden ubetydelig bagatel, understregede Henrik Frandsen overfor den store forsamling.

Han finder hele systemet omkring krydsoverensstemmelse dybt uretfærdigt, og der er ifølge Henrik Frandsen slet ingen forhold mellem forseelsens størrelse og den sanktion, der gives efterfølgende. Han efterlyser en større proportionalitet i afgørelserne.

Den forkerte medicin
- Ser vi på økonomien i erhvervet, så er den helt klart i bedring. Der er dog stadig rigtig mange bedrifter, der stadig er meget pressede både på deres gæld, men også på deres muligheder for at skaffe finansiering. En situation der bliver forværret ganske betydeligt af Finanstilsynets fremfærd for tiden.

- De påbyder ganske enkelt bankerne at nedskrive meget mere på deres landbrugsengagementer, end bankerne selv vurderer er nødvendigt. Det er med til at trække tæppet væk under den lille smule af optimisme, der var ved at opstå rundt omkring. Jeg mener ganske enkelt, at det er den helt forkerte medicin på nuværende tidspunkt, påpegede Henrik Frandsen.

- Derfor er det også glædeligt, at regeringen i sidste uge fremlagde sine planer for bankpakke 5, som bl.a. indeholder et landbrugsfinansieringsinstitut, som skal være med til at lette trykket på hele banksektoren, så bankerne igen kan komme til at fungere på nogenlunde normale vilkår, fortsatte Henrik Frandsen.

En bevidst provokation
Til gengæld langede han kraftigt ud efter fødevareminister Mette Gjerskov (S) omkring bræmmerne:

- Mange andre af deres udmeldinger fra valgkampen er ikke blevet gennemført, men her er kravene blevet øget. Jeg tror, hun gør det for bevidst at provokere os, og med bræmmerne får hun en vindersag overfor sit bagland, vurderede Henrik Frandsen i sin sidste beretning.

Omkring det kommende forbud mod at udbringe gylle på frossen jord så han et lille lyspunkt.

- Det er lykkedes os at få indført, at der kan udbringes gylle på let frosset jord ved nattefrost, men ifølge EUs nitratdirektiv er det faktisk forbudt at udbringe gylle på frosset jord, lød det fra Henrik Frandsen.

Usynlig L & F-formand
Også på generalforsamlingen i Sønderjysk Landboforening var organisationen Landbrug & Fødevarer oppe at vende, og der blev efterlyst en stærkere profil.

- Vi har en fuldstændig usynlig formand i Niels Jørgen Pedersen. Jeg håber, vi snart ser dig som formand, for det er på høje tid, vi får ham skiftet ud, lød det fra Asmus From til Henrik Frandsen.

Henrik Frandsen betegnede dog samarbejdet med formanden for godt, og han gjorde det klart, at det i mange år fremover vil være med Niels Jørgen Pedersen som formand.

Den 38-årige Christian Lund fra Skodborg ved Vejen blev tirsdag aften valgt som ny formand for de ca. 2.200 medlemmer i Sønderjysk Landboforening.

Han blev udpeget uden modkandidater ved generalforsamlingen og afløser Henrik Frandsen, der efter seks år takkede af for i stedet at hellige sig sit virke som næstformand for organisationen Landbrug & Fødevarer.

Christian Lund var i forvejen medlem af bestyrelsen i Sønderjysk Landboforening. Yderligere er han formand for Syddansk Kvæg og næstformand i Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

På hjemmefronten driver Christian Lund et kvægbrug med 250 SDM-køer og 420 hektar. Han er gift med Inge Marie, og parret har fire døtre.

Henrik Frandsen forlader ikke foreningen helt, idet han blev valgt ind i bestyrelsen sammen med Jette Jacobsen, Gabøl, Hans Pedersen Schmidt, Arnum, og Henrik Petersen, Tønder.

Læs også