Sydfyn uden formand

De sydfynske familielandbrugere fandt ingen afløser, da Arne Aksglæde ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen.

Da Sydfyns Familielandbrug i forrige uge afviklede generalforsamling, måtte de forlade Tved Forsamlingshus uden at have en formand.

Det lykkedes nemlig ikke de 30 fremmødte at finde en afløser for Arne Aksglæde, Hundstrup, som efter 12 år på posten og 20 år i bestyrelsen ønskede at stoppe.

- Ved bestyrelsesmødet den 14. marts vil der blive taget stilling til det videre forløb, men vores forretningsudvalg varetager indtil da foreningens virke, siger næstformand Mette Dieckmann, Bjerreby,

Fart på Sydfyn
Ellers det det positive toner, som Arne Aksglæde kunne slå an i sin sidste beretning.

- I Landbrugsrådgivning Syd ser det ud til at gå derudaf. Der bliver ansat den ene nye konsulent og medarbejder efter den anden. Så det er jo alle tiders. Her på Tved kontoret er der ved at være fyldt op. Ja, der er faktisk fyldt op, og derfor er vi her i aften.

- Så umiddelbart ser det ud til, at det var en rigtig beslutning at beholde et kontor i det sydfynske i stedet for en samling i store enheder. Jeg vil håbe på, at det også fremadrettet vil være den bedste løsning, både for kunder og personale.

Til generalforsamling var mødt 30 ud af foreningens nu 70 aktive medlemmer. I alt flere aktive end tidligere efter aktivitetsændringerne.

Ikke politisk
Arne Aksglæde begrænsede beretningen til at omhandle foreningens lokale aktiviteter. Det skyldtes blandt andet, at han sidste år ikke ønskede genvalg til bestyrelsen i Fyns Familielandbrug, som tager sig af den mere overordnede politiske del.

- I stedet fik vi indvalgt Mette Dieckmann i FFL-bestyrelsen, og det er jeg da meget glad for og håber, hun vil finde sig godt til rette. Jeg ønskede ikke at fortsætte i FFL-bestyrelsen, da jeg så småt var startet op med forretning i Svendborg, og dermed ikke det store overskud til bestyrelsesarbejde, fortalte den afgående formand.

Handel med musikinstrumenter
- Efter temmelig mange år i bestyrelsesarbejde i Sydfyns Familielandbrug og før det i de lokale husmandsforeninger, har jeg valgt, at der nu må andre til. Det er da ikke nogen let beslutning at sige et spændende arbejde fra, men nogle gange må man altså tage sådan nogle beslutninger.

- I 2008 overtog min kone et lille skomagerværksted i Møllergade. Det udviklede sig, så der i dag også er skobutik og værksted. Med udvidelsen af skobutikken bød muligheden sig for, at jeg kunne starte med lidt handel med musikinstrumenter. Det er jo også en af mine store interesser, og har udviklet sig positivt, fortalte Arne Aksglæde, inden han sagde tak for de mange gode år i bestyrelsen for Sydfyns Familielandbrug.

Mindelegat uddelt

Sædvanligvis var der på generalforsamlingen i Sydfyns Familielandbrug uddeling af Ove Skov Larsens legat.

Modtager i år blev 40-årige Torben F. Holmgård Kristensen.

I 2005 overtog han »Jensgård«, Stenbankevej i Stenstrup, efter at der i lang tid havde været set sig om efter eget landbrug.

Interessen for landbrug stammer fra hans bedsteforældre, hvor han tilbragte megen tid.  Ejendommen er på 19 hektar. Det meste af jorden er meget svær lerjord. Den drives i dag med traditionel planteavl, og alt markarbejde på nær høst klarer han selv.

Legatmodtageren er uddannet ingeniør og økonom, og i dag ansat ved Lego.

Læs også