Videncentret vinder vigtig sag i Skatterådet

Videncentret for Landbrug har vundet principiel sag i Skatterådet om beskatning af ejendomsavance i familiehandler.

SKAT vil nu ikke længere nægte udskydelse af beskatningen af ejendomsavance i familiehandler, hvor køber i forvejen har forpagtet ejendommen og der er tale om en jordhandel.

Det er en kendsgerning, efter at Videncentret for Landbrug har fået medhold i en principiel sag i Skatterådet.

- Afgørelsen betyder, at landmænd med sindsro kan planlægge et generationsskifte, selvom landbrugsejendommen i forvejen er bortforpagtet til næste generation, siger specialkonsulent i Økonomi og Virksomhedsledelse, afdeling for skat i Videncentret for Landbrug, Søren Harrild Eriksen, som førte sagen for Gefion i Skatterådet.

Holdt fast
Lige siden 1. januar 2009 har SKAT ellers nægtet udskydelse af beskatningen i tilfælde, hvor forpagteren køber virksomheden. Det har Skat gjort med henvisning til, at virksomheden ophører. Var der tale om handel med bortforpagtet landbrugsjord uden bygninger og løsøre, kunne man heller ikke ifølge SKAT bruge succession.

Videncentret for Landbrug har derimod hele tiden holdt fast i, at det overordnede formål med succession er at lempe/udskyde beskatningen i forbindelse med et generationsskifte inden for den nære familie.

- Det er Videncentrets opfattelse, at det ikke harmonerer med »ånden« i successions-reglerne, at der ikke kan succederes, når man har planlagt et generationsskifte, som bevirker, at køber af landbrugsvirksomheden er samme person, som har forpagtet landbrugsvirksomheden i en årrække, siger Søren Harrild Eriksen.

Principielt
Det betyder, at når man overdrager landbrugsvirksomheder i familiehandler og i visse handler med nære medarbejdere, så skal man kunne udskyde beskatningen af ejendomsavance og genvundne afskrivninger, mm. Populært sagt får man næste generation til at betale skatten.

Dette har SKAT altså nu erkendt.

Det sker ofte, at ældre landmænd drosler aktiviteten ned i landbrugsvirksomheden og bortforpagter virksomheden til tredjemand eller til næste generation i familien. Bortforpagtning til næste generation indgår således typisk i et planlagt generationsskifte på en landbrugsejendom.

Konkrete sag
I den konkrete sag i Skatterådet købte faderen ejendommen i 1972, efter at have forpagtet den nogle år. Faderen overdrager nu ejendommen til sønnen, efter at sønnen har forpagtet ejendommen siden 1998.

Videncentret for Landbrug opfordrer generelt til forsigtighed, når man vil gøre brug af succession, da reglerne er komplicerede. Det tilrådes derfor, at man spørger sin skatterådgiver til råds.

Læs også