Blå mænd i broget stald

Stor tilslutning til generalforsamlingen i Holstein Fyn, som blev indledt i besætningen hos Lars Hansen i Thorup.

I de seneste måneder har der været ført kampagner for at stramme op i smittebeskyttelsen i de danske kvægstalde – ikke mindst i forbindelse med besøg af folk, som kommer direkte fra en anden stald.

Og det kunne man med god grund sige om de fleste af de omkring 50 deltagere ved forrige uges generalforsamling i Holstein Fyn, som blev indledt med et besætningsbesøg hos Lars Hansen i Thorup.

Derfor trak alle i blå overtræksdragter og plastomslag til fodtøjet, inden de gik ind for at betragte stedets 290 årskøer og opdræt i staldene, som henholdsvis er opført i 1999 og i 2005.

Lidt færre insemineringer
Ved den efterfølgende generalforsamling i Årslev Forsamlingshus kunne formanden for Holstein Fyn, Carsten Hedegaard, Måre, fortælle, at racen på Fyn stort set har holdt status quo hvad angår insemineringer i det forgangne år. Helt præcist blev der foretaget 12.525 førstegangs insemineringer på holsteinkøer mod 12.645 i 2010. Heraf var de 878 ejerinsemineringer.

Til gengæld er det samlede insemineringstal på Fyn steget med 3,1 procent til ialt 47.229, og formanden indrømmede da også, at holsteinracen er inde i vanskeligheder i disse år.

Klovproblemer
- Her tænker jeg på klovsundheden, der er en kæmpe opgave for os. Derfor må vi se i øjnene, at nogle kvægbrugere begynder at krydse for at forbedre klovsundheden, men det tager tid, inden det virker. Og personligt tror jeg ikke, at man kommer hurtigere ud af klovproblemerne, end hvis man bliver som renracet og kæmper videre.

- Holstein er en stor race, og hvis vi bruger avlssystemet rigtigt, kan og skal vi have lige så stor en fordel, som ved at krydse, påpegede Carsten Hedegaard og henviste til de tidligere problemer med kælvningsevne og livskraft.

- Det har vi avlet os ud af og næsten glemt, hvor stort et problem det var.

Personlige medlemmer
Carsten Hedegaard oplyste, at der i dag er 18 renracede brogede besætninger tilbage på Fyn, det vil sige besætninger med mere end 90 procent holsteinkøer.

Racens fynske avlsforening tæller i dag 96 medlemmer, eller to mindre end sidste år. Derfor opfordrede han til, at der melder sig flere personlige medlemmer med tilknytning til racen i foreningen. Det være sig dyrlæger, inseminører eller konsulenter.

- Det kunne gavne foreningen, både når vi arrangerer vore aktiviteter, men også når vi diskuterer avl. Det er jo dem, der har de mange års erfaring, påpegede formanden.

Han beklagede, at den fælles sommerudflugt til Ærø sammen med RDM-Fyn måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Selv om RDM ikke længere ønsker samarbejdet om udflugterne, så prøver Holstein Fyn igen til sommer at afvikle turen til Ærø.

Læs også