Klimaet halter i farestalde

Selv i nye stalde ses ofte fejl, der fører til tabte griseliv. Dyrlæge undrer sig over sjuskeriet.

- I omkring 25 procent af besætningerne har vi fundet alvorlige klimafejl, og endda i helt nye stalde, hvor det jo ellers burde være i orden.

Sådan lyder analysen fra dyrlæge Tina Sefsiek Hansen, Porcus Svinefagdyrlæger og Agronomer. Det seneste halve års tid har dyrlægerne sammen med LRØ i Horsens tilbudt rådgivningsdelen »Overlevelsesteam«, hvor målet er, at man via et intensivt rådgivningsforløb skal have oplevet et markant fald i pattegrisedødeligheden inden 100 dage.

- Jeg er især overrasket over, hvor mange klimafejl vi egentligt har fundet, siger hun og peger på, at det ikke mindst er gulvvarmen, der har svigtet en del steder, hvor man har troet, at det var i orden.

Fald i dødelighed
Tina Sefsiek Hansen understreger, at det gælder om at have nogle gode faste rutiner, der sikrer, at varmelamperne tændes, inden søerne farer.

- Og så skal man have rutiner for at få tjekket gulvvarmen i de enkelte afsnit, inden søerne farer. Det kan eksempelvis være oplagt at få gjort i forbindelse med at et farestaldsafsnit gøres klar mellem to hold søer, lyder anbefalingerne.

I alt 12 besætninger har gennem et stykke tid deltaget i »Overlevelsesteam«, og desuden er der et par stykker, der lige er gået i gang.

Resultaterne af rådgivningsforløbene er derfor endnu ikke opgjort for alle besætninger, men et par enkelte af de allerførste besætninger, der har gennemført forløbet, ser ud til at have opnået et fald i pattegrisedødeligheden svarende fra 14 til 24 procent.

Læs også