DF: Ærgerligt at bruge millioner på stier langs vandløb

Dansk Folkeparti kalder fødevareministeren i åbent samråd omkring fri adgang til randzoner, som man mener, er ekspropriation og ikke så gennemtænkt.

Formanden for folketingets fødevareudvalg, René Christensen (DF), kalder nu fødevareminister Mette Gjerskov (S) i åbent samråd.

Det sker efter, at ministeren har fremsat lovforslaget, der vil give alle borgere fri adgang til bræmmerne langs vandløbene, der går på landmændenes grund, og som vil gøre det ulovligt for landmanden at dyrke eksempelvis energipil.

Udover at minde mistænkeligt meget om ekspropriation, så mener DF'eren, at forslaget samtidig forhindrer brugen af en række kvælstofreducerende værktøjer, som man ville kunne have haft brugt i fremtiden i de næste planperioder af vandplanerne.

- Vi har i Dansk Folkeparti været med til at lave randzonerne. Dengang lavede vi en skriftlig aftale med den daværende minister i den gamle VK-regering. Den er selvfølgelig ikke så meget værd nu, men udgangspunktet var, at vi skulle mødes igen i foråret 2014, for at se på det, siger René Christensen.

Venter på testresultater
I 2014 er det således forventningen, at man har fået testresultaterne tilbage fra en række projekter omkring nogle alternative virkemidler og hvilken værdi som de har i forhold til at optage kvælstof. Det drejer sig blandt andet om rodzoneanlæg og våde enge.

- Vores udgangspunkt har været, at randzonerne er det bedste redskab, som vi havde. Men vi har været lidt i tvivl om, hvor meget det egentlig bidrager med. Derfor ville vi gerne kunne dokumentere, hvordan de her nye redskaber fungerer, inden vi tog den endelige beslutning, siger René Christensen.

Ikke gennemtænkt
Han mener i det hele taget ikke, at lovforslaget fra Mette Gjerskov er særlig gennemtænkt.

- Vi har opfattet randzonerne som et midlertidigt tiltag. Når man så laver en gangsti, så er det jo langt fra midlertidigt. Så er det permanent, og det ligner ekspropriation. Man får jo aldrig jorden retur igen, siger René Christensen, der kun kan forestille sig den politiske polemik, som der vil opstå, den dag, man går ud at tage nogle stier tilbage, som borgerne i Danmark er blevet glade for.

Han mener, derfor at det er nytteløst at diskutere en eventuel kompensation for jord, man en dag bliver stillet i udsigt at kunne bruge igen..

- Det her er helt ny lovgivning, som slet ikke hænger sammen med det, som vi i sin tid gik med til, siger René Christensen.

Med det, som nu er lagt frem, så mener han, at man nu bør tage den diskussion, om man vil gå ind at opkøbe den jord, som skal bruges til stier.

- Og så ender det med, at vi kommer til at bruge millioner af kroner om året på gangstier. Burde vi i stedet ikke bruge millionerne på at få noget sammenhængende natur. Det synes jeg, lyder det fra René Christensen.

Det åbne samråd med Mette Gjerskov finder sted om nogle uger.

Læs også