Ny jersey-stald med 445 sengebåse

Det er et staldbygger af de større, som mælkeproducent Laust Bendix Jensen har fået bygget på sin bedrift ved Esbjerg. Forleden var der inviteret til åben stald.

Der er sket meget siden Laust Bendix Jensen for 30 år siden startede op som mælkeproducent med 100 køer og 90 hektar på bedriften ved Esbjerg. En bedrift der løbende er blevet udvidet og som i 2011 kulminerede med byggeri af staldkapacitet til 370 køer og hvor der i 2013 forventes fuld besætning.

Det sker i den nyopførte stald med 445 sengebåse til jerseybesætningen, der malkes af fem Lely malkerobotter. Mælke- og gyllekøling er kombineret og der er automatisk foderanlæg og kalvekøkken. Kalvestalden består af fem sektioner.

Laust Bendix Jensen præsenterede selv sin ejendom og de overvejelser han har haft omkring udvidelsen af bedriften, da Byggeri & Teknik I/S havde inviteret til åben stald.

Også folketingspolitiker og tidligere fødevareminister Henrik Høegh var blandt talerne i forbindelse med åben stald arrangementet.

Han kom i sit indlæg ind på landbrugets rammevilkår og de muligheder som han ser for landbruget fremadrettet.

- Det er tid til at få ryddet op i de mange miljøregler, lød det blandt andet fra Henrik Høegh, der til gengæld havde masser af rosende ord omkring det nye staldbyggeri:

- Det er flot hvad I har formået at skabe med ny teknologi. Den teknologiske udvikling stopper ikke, slog Henrik Høegh fast og tilføjede at han med hensyn til landbrugets fremtid er optimist – frem mod 2050 vil jordens befolkning være steget og gie forventet fordoblet efterspørgsel efter fødevarer.

Læs også