Trådløs teknologi sikrer dataoverførsel på landet

Dataoverførsel på landet er en mulighed - hvis den rigtige teknologi anvendes. Men mens forbindelser til dataoverførsler kan etableres nu, er telefoni en lidt anden sag.

Landmanden har brug for en ordentlig forbindelse til dataoverførsler. Det er ikke længere nok med »hul igennem«. Det skal være et »ordentligt hul« - både til up-load og down-load. Når landmanden skal videoovervåge sin stald eller sende billeddata til en konsulent, er han nemlig afhængig af kapaciteten begge veje.

På landet ligger de gamle kobberledninger til telefonledningen. De kan bruges til dataoverførsel. Men jo længere fra centralen landmanden bor - jo ringere bliver forbindelsen - samtidig med problemet ofte er, at der er rimelig down-load forbindelse, mens up-loadforbindelsen er mindre. Og jo længere man kommer ud på landet, jo færre er der om at dele udgifterne til centralerne, derfor er der længere imellem centralerne.

- Det er et problem for landmanden. Og det er ofte også et problem for vores konsulenter, der har deres bærbare pc med ud til landmanden, så er der ikke kapacitet nok til hverken at downloade eller up-loade den mængde data, der skal til, fortæller it-konsulent Carsten Pinnerup, LandboNord.

Master er løsningen
Specialkonsulent Jens Peter Hansen, Vindenscentret for Landbrug, mener, at bredbåndsproblematikken stort set er ved at være på plads efter Skyline fik koncession på området for et par år siden.

- Nu kan man stort set få ti megabite i hele landet både til upload og download, og det er nok, siger han.

Problemet med dataoverførsel til computeren kan således løses nu.

- Men løsningen ligger ikke i de gamle kobberledninger, fortæller salgsdirektør Jan Bisgaard hos Skyline.

- Hvis man køber traditionel teknologi, så får man problemer med kobberet, og det problem bliver større, jo længere væk fra centralen man er - for jo dårligere er forbindelse. Det er en rent fysisk ting. Men der ligger et reelt alternativ, fortæller salgsdirektøren.

Kan levere i morgen
Det alternativ er baseret på master kombineret med et trådløst net. En sådan løsning baseret på Wimax-teknologi har Skyline. Det er baseret på mere end 600 master på landsplan. Hver mast kan sende i en radius af 10 kilometer, så hele landet er dækket - næsten. Den enkelte bruger skal blot have etableret en modtager.

- Masterne er forbundet med fibernet. Vi har over 8000 kilometer fibernet liggende. Den trådløse forbindelse skal således kun række fra sidste masteposition til slutbruger, fortæller Jan Bisgaard.

- Systemet virker med ti megabite til både opload og download. Og vi kan levere modtagere til enhver i morgen, siger han. De fleste steder virker systemet blot med tilslutning i en stikkontakt, andre steder er løsningen en udendørs modtager.

Jan Bisgaard erkender, at der stadig kan være problemer enkelte steder. Men der er tale om meget få steder, og Skylines net udbygges stadig.

Telefoni
Anderledes er det med telefoni. Her kan alle opleve problemer. Nogle hvor de bor og alle, når man kører på landevejen og bliver afbrudt i sin telefonsamtale.

- Det er vigtigt at vælge det selskab med den bedste dækning i lokalområdet. Og det er forskelligt fra område til område, siger Carsten Pinnerup.

Derudover kan man eventuelt få sat en forstærker og en antenne op. Det har han set virke blandt andet i en stålhal, hvor der sorteres kartofler, og hvor forbindelsen ikke fungerede tidligere.

Specialkonsulent Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug, understreger, at man ikke uden videre skal acceptere en dårlig dækning. Så skal man skifte teleudbyder. Der er nemlig forskel på udbydernes dækning fra sted til sted, understreger han.

Problemet er her dækningsgraden, og det skyldes mangel på master. Og det kan være vanskeligt at få tilladelse og økonomi til at sætte master op i tyndt befolkede områder.

- Det er relativt dyrt at øge kapaciteten, fortæller Jan Bisgaard fra Skyline.

Politisk initiativ
Hvor stort problemet er vides ikke. Men det er stort nok til at regionsformand i Region Midt, Bent Hansen, sammen med en gruppe borgmestre i udkantskommuner midt i januar har kontaktet vækstminister Ole Sohn og landdistriktsminister Carsten Hansen om problemet. Her kræver de iværksat en undersøgelse af problemets omfang.

De påpeger, at manglende mobildækning gør det svært at drive og udvikle virksomheder i Udkantsdannmark.

For landbrugserhvervet er mobilforbindelsen afgørende for, at alarmsystemer fra malkerobotter, gylletanke samt ventilationsanlæg i svinestalde og kyllingehuse kan fungere, understreges det i brevet.

Men konsulenterne fra LandboNord og fra Videncentret samt salgsdirektøren fra Skyline påpeger, at det også er en økonomisk opgave at sætte master i de tyndtbefolkede områder, hvor der ikke er så mange brugere til at betale. Og spørgsmålet er så: Er det en samfundsopgave, en regionsopgave, en opgave for teleselskaberne eller er det brugeren i landdistriktet, der skal betale.

Læs også