Efter massefyringer: Vi bliver endnu mere effektive

Effektiviteten bliver øget og ministeriet bliver mere slagkraftigt, lyder det fra Fødevareministeriet, der i denne uge har sagt farvel til 108 medarbejdere.

67 er fyret. 41 har lavet frivillige fratrædelsesaftaler.

Samlet set er Fødevareministeriet, der dækker over både departementet hvor fødevareministeren sidder, NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen, i denne uge blevet 108 medarbejdere mindre.

Det hele er sket for at gøre ministeriet klar til at møde den kommende tids øgede økonomiske udfordringer, herunder regeringsinitiativet »effektiv administration i staten«. Også Finansministeriet og Socialministeriet har gennemført fyringer i januar.

For landbruget får de færre medarbejdere i Fødevareministeriet ingen negativ betydning - tværtimod, lyder det.

- Målet er at lave nogle mere effektive institutioner, som erhvervet, herunder landbruget, også gerne skulle få glæde af, siger Jette Petersen, afdelingschef i departementet i Fødevareministeriet.

Hun fremhæver at landbruget og andre gerne skulle opleve at få en bedre betjening i fremtiden.

Men hvordan hænger det sammen, at I bliver mere effektive, når I får færre medarbejdere?

- Det er fordi, at vi har lagt tre institutioner sammen, og på den måde så kan man gøre det mere effektivt. Der er en masse ting, som man nu kun skal gøre et sted, siger Jette Petersen.

I efteråret blev NaturErhvervstyrelsen dannet, og den består af Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Fødevareerhverv. Det er også her, at man siger farvel til hovedparten af medarbejdere.

95 af de 108 medarbejdere, der er sagt farvel til, er ansat i NaturErhvervstyrelsen, der i alt har cirka 1.200 ansatte.

- Det er absolut ikke meningen, at der skal komme ringere service af det her, som er gjort. Det her er en måde at sikre, at der trods faldende bevillinger fortsat kan opretholdes en effektiv bedrift, siger Jette Petersen.

Ny organisation
Med organisationsændringerne bliver NaturErhvervstyrelsen organiseret i fire overordnede områder: Et kontrolområde, et tilskudsområde, et reguleringsområde og et ressourceområde, der hver har et antal centre og enheder. Hvordan det helt konkret kommer til fungere bliver meldt ud senere.

Fødevarestyrelsen indfører en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (veterinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende centre i form af et kunde- og udviklingscenter og et økonomicenter, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødevareministeriet regner med, at organisationsændringerne medfører en udgiftsreduktion på 31 millioner kroner i 2012 og 58 millioner kroner i 2013 og frem.

Ser frem til udmeldinger
Hos Landbrug & Fødevarer lyder det fra miljødirektør, Niels Peter Nørring, der på sit område har kontakt til blandt andet planteområdet hos Fødevareministeriet, at han er positiv over udmeldingerne fra Fødevareministeriet om, at man vil være mere effektive.

- Det er utrolig svært at sige for os, hvad det får af betydning, men vi er da utrolig glade for de overordnede udmeldinger om, at man vil give en bedre service til borgere og virksomheder, og hermed også hele landbrugs- og fødevareerhvervet, siger Niels Peter Nørring.

Han fortæller, at man fra Landbrug & Fødevarer har fået en orientering om strukturændringerne i Fødevareministeriet, men man har stadig ikke drøftet helt konkret, hvad det kommer til at betyde.

Læs også