Fælles dansk/tysk bekymring over EU-landbrugsreform

Både dansk og tysk landbrug frygter for mere bureaukrati, flere omkostninger og forringelse af rammevilkårene i forbindelse med ny EU-landbrugsreform.

Der er mange forskelle på rammevilkårene for dansk landbrug kontra tysk landbrug. Men er der er også mange ting, der binder de to regioner sammen landbrugsmæssigt.

Det kom frem da LHN i går afholdt en stor EU-konference i ECCO Center i Tønder under overskriften »EU´s landbrugsreform set fra plovfuren«.

Og det er især bekymringen over den grønne del i reformen samt frygten for at få for lille en del af de eftertragtede landdistriktsmidler, der er en del af omlægning af landbrugsstøtten, der er fælles både nord og syd for den dansk/tyske grænse.

Danmark taber
Næstformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, kom i sit indlæg ind på hele problematikken omkring netop omlægningen af støtten, hvor han mener Danmark står tilbage som en af taberne:

- Vi er enige om en vis udligning af støtten, men at vi mister 5,7 procent svarende til 410 millioner kroner, er for meget, sagde Henrik Frandsen, der især mener tallet står i skarp kontrast til, at Danmark står for omkring 8 procent af landbrugsproduktionen i EU, men kun står til at få 0,3 procent af landdistriktsmidlerne.

Samme problematik gør sig gældende i Tyskland, der med 14 procent af landbrugsproduktionen blot vil få 2,8 procent af landdistriktsmidlerne tildelt. Her kæmper man tillige med at finde midler til medfinansiering i forbindelse med konkrete projekter.

Hvor Henrik Frandsen for Danmarks vedkommende pointerede, at man regnede med at landdistriktsmidler kan indgå i den finansiering der er blevet pålagt i forbindelse med grøn vækst.

Også formand for Bauernverband i Tyskland, Gerd Sonnleitner, kom i sit indlæg ind på de store udfordringer, der ligger foran både tysk og det øvrige europæiske landbrug.

Han pointerede, at økonomien spiller en væsentlig faktor i forbindelse med landbrugsreformen, hvor han ikke mente den tyske forbundsregering ville gå ind for en reform af landbruget, medmindre der lagde en solid finansiering bag.

Parlamentarikere ikke enige
Tre medlemmer af Europa-parlamentet var inviteret i forbindelse med konferencen i form af Christel Schaldemose, (S), Anne E. Jensen, (V) og medlem for CDU valgt i Schlesvig-Holstein, Reimer Böge.

Og mens de to sidstnævnte mener, der parlamentarisk er brug for en landbrugspolitik, der lægger op til både en grønnere og konkurrencedygtig linje for Europæisk landbrug, lagde Christel Schaldemose ikke skjul på, at økologien og bæredygtigheden går forud for alt andet i landbruget.

- Jeg mener, at landbrugspolitikken skal opnå merværdi for miljøet, når der sker ændringer. Jeg erkender, at det er svære tider for landmændene, men vi er nødt til at sikre et mere grønt europæisk landbrug, sagde hun.

Læs også