Dyrkning forringet og ingen miljøgevinst

Planteformand Torben Hansen konkluderer vandplanprocessen som dybt utilfredsstillende, og forventer kun en svag miljøgevinst, men store tab for planteavlerne

- Processen omkring vandplanerne blev gennemført på en dybt utilfredsstillende måde.

Det var et alt andet end kærligt tak for samarbejdet, der blev sendt til de involverede i udarbejdelsen af vandplanprocessen i Danmark, der lød fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion, Torben Hansen, under landsplanteavlsmødet i Herning i går.

- Især vandløbsklassifikationerne er under al kritik. Vi anerkender, at der er kommet enkelte forbedringer med forud for den lynhøring eller skinhøring, der lige blev tid til før jul.

- Men det er en illusion at tro, at der kommer springende laks i ethvert af de mange afvandingskanaler og grøfter, der er klassificeret som fiskevand, luftede Torben Hansen sin utilfredshed mod hele vandplanprocessen.

Vandplanerne har været
Planteformanden ser nu frem til forringelse af dyrkningsforholdene på tusindvis af hektarer, hvor drænenes effektivitet bliver nedsat som følge af nedsat vandløbsvedligeholdelse.

- Det er stivnakket at tro, kvælstofreduktionerne vil føre til væsentlige ændringer i fjorde og kystfarvande, hvor fagfolk skønner, at sigtedybden højst vil øges med længden af en halv blyant, lyder det fra Torben Hansen.

- Miljøgevinsten vil være forsvindende lille, og vi er alle endt i en taberspiral. Jeg vil gerne for tredje år i træk opfordre myndighederne til at gøre noget ved de andre virkemidler, der bør undersøges langt mere. Her tænker jeg på stenrev, plantning af ålegræs, fiskeri af linemuslinger og ikke mindst en oprustning på dyrkning af flerårige energiafgrøder, lød det med adresse til den nye regering og det videre arbejde.

Læs også