Gjerskov: Stadig problemer på minkfarme

Fødevareministeren og minkbranchen læser rapport fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejseholds specialaktioner i efteråret vidt forskelligt.

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i efteråret gennemført en kontrolkampagne på 57 udvalgte minkfarme.

Kontrolkampagnen viste, mener fødevareminister Mette Gjerskov (S), at der stadig er problemer med dyrevelfærden i minkfarmene, der var udvalgt, fordi de tidligere har modtaget sanktioner fra Fødevarestyrelsens kontrollanter i perioden 2008-2010.

På i alt 24 af de 57 farme var der problemer med håndteringen af syge og tilskadekomne mink.

Fødevareminister Mette Gjerskov har på den baggrund besluttet at fastholde et ekstraordinært højt kontroltryk på de danske minkfarme i 2012.

- Det er uacceptabelt, at vi stadig finder mink, der ikke er behandlet ordentligt, når de er kommet til skade, og branchen er nødt til at gøre det bedre. Jeg prioriterer dyrevelfærd meget højt og fastholder derfor et ekstraordinært højt fokus i den offentlige kontrol næste år, understreger fødevareminister Mette Gjerskov.

Stærk kontrast
Fra Dansk Pelsdyravlerforening lyder det dog ikke som om, at man har noget problem. Her tolker man resultaterne fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejseholds kontrolkampagne som en stor succes.

Man hæfter sig i sær ved, at selv på de særligt udvalgte risikofarme, som Fødevarestyrelsens Rejsehold har kontrolleret i specialaktionen, var der kun anledning til at kritisere 0,1 pct. af dyrene - eller 128 ud af 90.000-100.000 tilsete dyr.

Dansk Pelsdyravlerforening offentliggjorde allerede midt i november tallene for Rejseholdets specialaktion, og faktisk viser den endelige opgørelse fra Rejseholdet i dag lidt bedre tal end i foreningens egen opgørelse.

 - Jeg er meget tilfreds med, at rejseholdet har afrapporteret det konkrete antal dyr, så alle kan se, hvad det er vi egentlig taler om, og at fødevareministeren også lægger vægt på dette. Det er selvfølgelig ikke i orden, at nogle avlere har haft dyr, som burde have været aflivet eller håndteret anderledes. Men vi taler trods alt om så få dyr, at vi ligger langt under de kontrolfund, som Rejseholdet i de seneste aktioner har gjort på andre husdyrområder, siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

I den kontekst har han svært ved at se begrundelsen for, at der skal være en særlig fokus på minkbesætninger.

- Det må nu høre op. Og derfor venter jeg spændt på at se, hvordan ministeren vil lægge kontrolniveauet på husdyrproduktion i det hele taget, siger Tage Pedersen.

Fødevareministeren vil i sit fokus for 2012 sætte fokus på uddannelse og rådgivning med to nye initiativer. Som noget helt nyt stiller man fra nytår krav om uddannelse og efteruddannelse for samtlige minkavlere og deres ansatte.

Læs også