Godt år for kvæget

De fynske kvægfolk vil høre om fornuftige priser for mælk og kød i det forgangne år og gode fremtidsudsigter, når de mødes i morgen til årsmøde.

Om end der stor spredning i det økonomiske resultat i kvægbedrifterne, så er kvægbrugerne gået fra røde tal sidste år til et gennemsnitligt resultat på en halv million kroner. Det skyldes ikke mindst fornuftige mælkepriser og en god afregning for slagtekreaturerne.

- Men der er stadig plads til optimering, og animeres kvægbrugerne til udvikling af bedriften, støder man desværre ofte på store udfordringer i forhold til finansiering. Derfor ser vi ikke mange nye projekter, og kun få unge er på vej ind i generationsskifter i kvægbruget, ligesom der ikke handles kvægejendomme for tiden, siger formanden for Fynsk Kvæg, Lars Iversen, forud for onsdagens årsmøde i Vissenbjerg.

Her vil han også kunne fortælle, at antallet af kvæg på Fyn er svundet ind det seneste års tid med 1400-1500 køer. Men modsat ser han muligheder for fremtidens kvægbrugere, ikke mindst når mælkekvoterne forsvinder den 31. marts 2015.

Mere oksekød
- Der er fortsat brug for fødevarer, og i flere lande efterspørges oksekød i stigende grad. Samtidig mærker vi, at oksekødsproduktionen i Sydamerika er faldende som følge af øget produktion af energiafgrøder. Så får vi fair konkurrenceforhold, vil der blive mulighed for at udvikle vore bedrifter, forudser Lars Iversen.

Aktuelt er afkoblingen af handyrspræmierne i fuld gang. Med et fald til 400 kroner pr. dyr næste år er der travlhed med slagtningerne her inden nytår.

- Men, opfordrer formanden, sørg for en stabil leverance, da der efter nytår givetvis vil ses højere kødpriser.

På kødsiden venter han også en øget interesse for dyr til naturpleje. Men i den forbindelse efterlyser han klare retningslinier for afgræsning, da det i flere tilfælde har kostet EU-tilskud på grund af krydsoverensstemmelse.

- Den risiko for fejl må det offentlige, som udlejer arealer, også tage sin del af, mener Lars Iversen. 

Fynsk kvægbrug står sammen

Her op til jul gør de fleste gerne status over året og ser frem mod nye udfordringer eller muligheder næste år. Som den eneste del af fynsk landbrug har kvægbrugerne holdt fast ved traditionen om på tværs af alle organisationer og øvrige tilknytninger at kunne mødes til et fælles årsmøde.

Det foregår i morgen, onsdag den 14. december fra kl. 9.30 hos Centrovice i Vissenbjerg, og mon ikke der møder mindst omkring 150 deltagere op, som der plejer. Selv om klanen af fynske mælkeproducenter bliver mindre år for år, så afsættes dagen gerne for de »tilbageblevne« til at høre om årets gang, resultaterne i de fynske bedrifter og om mulighederne fremadrettet.

- Det er glædeligt, at både de aktive mælkeproducenter og oksekødsproducenter, men også tidligere kvægbrugere samt øvrige med tilknytning til fynsk kvægbrug så trofast møder op, og samtidig også giver deres mening til kende. Det håber vi også sker i år, da inspirationen til de landsdækkende organisationer er vigtigt, påpeger Lars Iversen, Stensby, der er formand for paraplyorganisationen Fynsk Kvæg.

Udvidet udvalg
Som medlem af Landbrug & Fødevarer, Kvæg, er det netop af stor beslutning at høre, hvad der rører sig i baglandet. Foruden Lars Iversen har den fynske repræsentant i RYK, Jørgen Nielsen, Gundersø, sæde i Fynsk Kvæg. Det samme har Flemming Hansen, Haarby, som formand for kvægkvæget på Fyn, Anders Pedersen, Steensgaard, for Patriotisk Selskab, Egon Andreassen fra Måre som repræsentant fra Familielandbruget, samt de tre raceformænd på Fyn, Frede Serup Pedersen, Kerte (RDM), Carsten Hedegaard, Måre (DH) samt Peter Høj fra Ny Stenderup, repræsenterede jerseyracen.

- Fynsk Kvæg har et lavbudget med midler fra hedengangne Fyns Mejeriforening, men hvor mange ildsjæle gør et stort arbejde for fynsk kvægbrug. Derfor håber vi, at udvalget kan bestå, siger formanden og oplyser, at man i modsætning til andre organisationer rent faktisk har udvidet udvalget i år - med de tre lokale malkeraceformænd.

Lars Iversen tilføjer, at udover årsmødet står Fynsk Kvæg også bag kvægudstillingen på Det Fynske Dyrskue, ligesom udvalget og dets sekretær Per Einshøj har ansvaret omkring smitsomme kvægsygdomme og det veterinære beredskab på Fyn. Endelig involveres Fynsk Kvæg også, hvis der er dyremishandlingssager eller andre generelle problemer i fynsk kvægbrug.

Som altid er der gratis adgang og frokost for alle kvæginteresserede ved mødet i morgen.

Læs også