Naturplaner et skridt i den rigtige retning

Både Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening er udmærket tilfredse med de naturplaner, som i går blev offentliggjort.

Miljøminister Ida Aukens (SF) netop offentliggjorte naturplaner lægger op til en stor frivillig naturplejningsindsats hos landmændene. Landbrug & Fødevarer er ind til videre positive over for planerne.

- Jeg synes, at det ser positivt ud. Det er en god mulighed for at få et samspil mellem lodsejerne og det, som samfundet også gerne vil have, og nu forventer jeg, at naturpleje bliver en driftsgren, ligesom det er en driftsgren at have korn, siger Ib W. Jensen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Viceformanden var i går med i den nordsjællandske højmose med det specielle navn »Skidendam«, da miljøministeren offentliggjorde den kommende naturindsats, sammen med en række øvrige repræsentanter fra diverse interesseorganisationer.

Som et eksempel på mulighederne for at få et godt samspil mellem lodsejerne og samfundet, nævner Ib W. Jensen det, at der er i naturplanerne er åbnet op for, at kommunerne får lidt mere frit spil.

- Det vil sige, at hvis der er et hjørne, hvor der er meget intensivt landbrugsproduktion, og hvor det kan være svært, så kan kommunerne rykke deres indsats et andet sted hen til en anden landbrugsdrift, hvor man måske er mere interesseret, siger han.

Skal ikke tjene på det
Hos Danmarks Naturfredningsforening er man også godt tilfredse. Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen fortæller dog, at man herfra via foreningens lokale folk, vil holde et skarpt øje med, om kommunerne rundt om i landet også får gjort det, som der skal til for at få genoprettet naturen i Natura 2000-områderne.

- Det er jo landmændene, der ejer det meste af jorden. Og som regel, så ser de mere på deres pengepung end på naturen, og det er jo selvfølgelig også naturligt nok, når de nu har en virksomhed, men det har naturen altså bare ikke så godt af, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun mener, at det derfor er vigtigt, at man finder en model, der gør, at det bliver attraktivt for landmanden, men også en model, der gør, at landmanden ikke kan blokere for, at der bliver gjort en naturindsats rundt om i landet.

- Men det må ikke gå hen og blive en pengemaskine. Jeg synes man skal give nogle engangserstatninger ligesom man gør ved fredede områder, hvor man laver våde enge, og så sige, at det er det og det, som I skal. Det bliver lagt fast på jeres ejendom, og så forventer vi, at I gør det, lyder det fra Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs også