Patrioterne forventer fremgang for landbruget i 2012

Den økonomiske vejrudsigt tegnere lidt lysere i det kommende år, vurderer Patriotisk Selskab.

Den økonomiske krise er ikke overstået, men landbruget er i gang med at arbejde sig ud af den.

Det vurderer direktør og chefkonsulent Nils Rasmussen, Patriotisk Selskab, som på selskabets økonomikonference, der fandt sted i går i Odense, understregede vigtigheden af, at landmændene fastholder troen på, at de er de bedste til at løse de opgaver, som den økonomiske krise stiller virksomhederne overfor.

- Det gør vi blandt andet ved at præstere nogle tal, som viser, at vi er teknisk dygtige. Det kan godt være, at den aktuelle indtjening er for dårlig, men hvis vi kan vise, at vi er bedre end de andre, så viser vi også, at det er den rigtige person, der sidder for bordenden i virksomheden, lød det fra Nils Rasmussen.

- Det er også vigtigt at fokuser på succeserne, understregede han. Effektivitetsstigninger for eksempel. Det kan godt være, at vi ikke får lov til at beholde hele gevinsten selv, men det er stærkt motiverende at have fokus på disse succeser i hverdagen.

Fremgang i indtjeningen
Resultaterne fra Patriotisk Selskabs driftsanalyser 2010/2011 viser en tiltrængt fremgang i indtjeningen for de fleste af de deltagende landbrug, men tallene viser også, at der fortsat er meget store forskelle i resultaterne mellem de enkelte virksomheder.

- Indtjeningen efter renter og kapitalkrav viser, at der i perioden 1995-2010 i gennemsnit mangler 300.000 kroner i, at bedrifterne har opnået en nul-konsolidering. Men hvis vi ser på de tre bedste konsolideringer i 2010 og sammenligner dem med de tre ringeste, så er der en forskel på 22 millioner kroner. Det er et mega-højt tal, som viser, at der bag gennemsnitstallene også gemmer sig nogle flotte resultater, sagde Nils Rasmussen.

I markbruget opnår de bedste producenter 5.000-6.000 kroner mere i nettoudbytte pr. hektar i forhold til dem, som har den laveste indtjening.

- Det er samtidig tankevækkende at konstatere, at det er i de år, hvor vi har de laveste udbytter, at vi har tjent flest penge i planteavlen, sagde Nils Rasmussen, som forudser et par gode år i markbruget i 2011 og 2012.

- Træerne gror ikke ind i himlen, men vi er på rette spor, konstaterede chefkonsulenten.

Løft til svineproducenterne
Også svineproducenterne kan ifølge Nils Rasmussen se frem til et fornuftigt 2012. Det er også tiltrængt, idet svineproducenterne skal helt tilbage til 1996 for at finde et år, hvor det var rigtig sjovt at være svineproducent.

- Svineproducenterne har præsteret en kæmpe succes i form af flotte effektivitetsstigninger, men gevinsten er forsvundet i omkostninger, først og fremmest stigende foderpriser, sagde Niels Rasmussen.

- Jeg har tidligere sagt, at vi skal være glade for dyrt svinefoder i dansk svineproduktion, fordi vi har »det sorte bælte« i fodereffektivitet. Vi venter stadigvæk på den succes, men jeg tror, den kommer på et tidspunkt.

Mælkeproducenterne har bortset fra katastrofeåret 2009 kunnet præstere positive nettoudbytter. Ydelsen er steget år for år, men også indenfor denne driftsgren er den stigende effektivitet druknet i omkostninger.

- Vi har ikke fået lov til at beholde gevinsten på bundlinjen. Mælkeprisen er ikke fulgt med de stigende omkostninger, sagde Niels Rasmussen.

Læs også