Skarp kritik af kort høringsfrist

Allerede på lørdag udløber fristen for den supplerende høring om vandløb, og det møder skarp kritik fra flere sider.

I fredags præsenterede miljøminister Ida Auken (SF) vandplanerne, som de er kommet til at se ud efter den offentlige høring, hvor over 4.000 høringssvar blev sendt ind, er overstået.

Ca. 5.300 kilometer vandløb i Danmark skal inden for få år genoprettes, så de kommer i god økologisk tilstand. Men det er ikke helt de samme vandløb, som oprindeligt blev foreslået i forbindelse med den offentlige høring af vandplanerne.

Derfor har Naturstyrelsen nu sendt en række ændringer vedrørende vandløb i en supplerende offentlig høring. Høringsfristen er dog utrolig kort og udløber allerede på lørdag den 10. december. Altså en høringsperiode på blot en uge.

Hos Landbrug & Fødevarer finder man den korte høringsfrist på syv dage fuldstændig uacceptabelt, da der er stor risiko for, at en række berørte lodsejere ikke når at få set materialet og afgivet deres indsigelser inden for fristen. Desuden vil det være umuligt for de faglige konsulenter at bistå de mange medlemmer på så kort tid.  Perioden må og skal udvides, lyder det således i et baggrundsnotat fra Landbrug & Fødevarer.

It-problemer hos Naturstyrelsen
Det sammenlagt med, at der i weekenden har været massive problemer med Naturstyrelsens hjemmeside, hvor lodsejere kan se hvilke vandløb, man har valgt at lave en ny indsats ved, har justeret klassificeringen eller helt har taget ud, gør det ikke meget bedre.

- Der var vel en baggrund for, at de oprindelige vandplaner var ude i en høring på seks måneder. Som det er nu, så kan der være landmænd, som i de oprindelige vandplaner ingen problemer havde i forhold til deres vandløb, men lige pludselig, så kan det vandløb være med, og så har han kun syv dage til at gøre indsigelse, hvor man havde et halvt år sidste gang, siger Niels Peter Nørring, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer.

Han opfordrer Naturstyrelsen til at forlænge høringsfristen med mindst nogle uger. Allerhelst bør den være på mindst fire uger, mener miljødirektøren.

Læs også