Ejerne bestemmer fortsat fuldt over Hatting-KS og SPF-Danmark

De to slagterier Tican og Danish Crown vil have fuld kontrol over Hatting-KS og SPF-Danmark så længe deres ejere ønsker det. - Ændringer vil altid ske på demokratisk vis, fastslår kommunikationsdirektør Anne Villemoes.

Formand Henrik Mortensen og Danske Svineproducenters bekymring for brugernes fortsatte kontrol over Hatting-KS og SPF-Danmark efter at Danish Crown er overgået til aktieeje, er, ifølge kommunikationsdirektør hos Danish Crown, Anne Villemoes, skudt over målet.

- Selvom vi i dag er aktieejede, er vi fortsat en demokratisk virksomhed. Der vil ikke ske nogen ændringer for Hatting-KS og SPF-Danmark, med mindre ejerne på demokratisk vis beslutter det. Jeg kan naturligvis ikke garantere, hvad ejerne vil beslutte ud i al fremtid, men det er dem og kun dem, der bestemmer. Det betyder naturligvis, at det er flertallet og ikke et mindretal eller en tilfældig interesseorganisation udenfor ejerkredsen, der bestemmer. Men foreløbig er det Tican og Danish Crown, der demokratisk bestemmer over de to selskaber, som de sammen ejer, fastslår Anne Villemoes.

- Jeg kan da supplere med at fortælle, at netop det forhold, at Danish Crown både varslede en høj efterbetaling og konsoliderede selskabet med en kvart milliard kroner, netop sikrer yderligere tid, før det eventuelt kan komme på tale at søge eksterne finansieringskilder.

Kommercielt drevet
Kommunikationsdirektøren gør også opmærksom på, at Hatting-KS og SPF-Danmark ikke bare kan gøre sig til et par non-profit selskaber.

- De skal begge, ifølge reglerne her i landet, drives kommercielt og på konkurrencemæssige vilkår, ellers vil vi få ballade med myndighederne.

- Den diskussion optager ikke vores virkelighed her og nu, men det kan naturligvis drøftes, når vi i den kommende tid holder vore kredsmøder for ejerkredsen, siger Anne Villemoes.

Daka halvt tysk
Til spørgsmålet om rygterne om Dakas salg til den tyske biproduktsselskab Saria, har Anne Villemoes ikke flere kommentarer end det, der blev meddelt fra Danish Crown i april måned.

- Der er jo flere ejere af Daka, og Danish Crown sidder ikke her med bestemmende indflydelse, siger hun og henviser til, at beslutninger om Dakas fremtid må ske i Dakas egen ejerkreds.

Fra Danish Crown blev det allerede i april meddelt, at selskabet Saria fra midten af 2011 vil overtage en andel på 51 procent af Daka, forudsat beslutningen godkendes af Dakas andelshavere samt af konkurrencemyndighederne.

Læs også