Landbrugsordførere på staldbesøg

Kolding Herreds Landbrugsforening havde inviteret Orla Hav, (S) og Ida Rosenborg Damborg, (SF) en tur ud i virkeligheden

Hensigten med invitationen til de to Christiansborg-politikere var dels at vise dem et veldrevet landbrug, hvor der er sat fokus på miljøteknologi, dels præsentere dem for nogle af de vanskeligheder, landmanden lever med til dagligt.

Og der blev både spurgt og lyttet under besøget på Alvscenter Eskegaard I/S, der i 2010 blev udvidet til 200 søer i avl og 620 i opformering.

Især vakte Eskegaard investering i fasefodring politikernes interesse. Med fasefodringen reducerer bedriften sin udledning af ammoniak og kvælstof med 6.560 kg årligt – alligevel kunne den ikke få tilskud fra Miljøteknologipuljen. FødevareErhverv skønnede at fasefodring ikke har tilstrækkelig effekt på de fire miljøfaktorer – kvælstof, ammoniak, fosfor og gas/metan.

Dermed står en skuffet landmand selv med hele investeringen, på trods af han gør nøjagtig, hvad politikerne og samfundet beder om. Ikke rimelig, mener KHL’s formand, Asger Christensen.

Ingen klare svar
På det efterfølgende møde på KHL stod det klart, at den nye regering ikke ved, hvad den vil med vandplanerne. Det foreløbige svar fra de to regeringsbærende landbrugsordførere var, at de nuværende planer skal vurderes nøje, inden de fremlægges i Folketinget. Lige så henholdende var svarene, når det gjaldt de vanskelige regler på miljøområdet. Regler, der i et vådt år som 2011 gør det umuligt for landmanden at dyrke sin jord på den rigtige side af loven.

-Det er ikke godt nok, lyder vurderingen efter mødet fra KHL’s formand, Asger Christensen. –Det er fint politikerne kommer ud og ser, de problemer landbruget står overfor, men problemerne er ikke nye, så de burde også have svar på rede hånd.

I en låst skuffe
Asger Christensen understreger, at der skal mere fleksible regler til. Skrivebordplanteavlen hører hjemme i en aflåst skuffe, og ikke i en fri natur med vind og vejr, som landmanden ikke kan styre.

- Vi kan ikke leve med eller af, at embedsmænd, teoretiske forskere og ikke-faglige borger har en idylliske forestilling om, hvordan jorden skal dyrkes. Vi skal tilbage til udgangspunktet, hvor landmanden får lov at praktiserer det gode landmandskab og dermed passe på den danske natur under de givne muligheder, fastslår Asger Christensen, der dog noterede sig, at politikerne lyttede.

(2) 02-49-sy

Læs også