SPF og Hatting tilbage til svineproducenterne!

Danske Svineproducenter vil have SPF-Danmark og Hatting-KS tilbage på brugernes hænder. Derfor bør de skilles fra Danish Crown og Tican, som i 2008 fik dem foræret af Danske Slagterier, mener svineproducenterne.

- De bør lægges ud i egne selvstændige selskaber med selvstændige bestyrelser, styret direkte af svineproducenterne, siger Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter, om SPF-Danmark og Hatting-KS, der i dag ejes af Danish Crown og Tican i fællesskab.

- Det hører simpelthen ikke hjemme, hvor de ligger nu, understreger han og fastslår, at det ville tjene alle bedst, hvis selskaberne blev separeret fra slagterierne.

Også tidligere på efteråret har direktør for Danske Svineproducenter, Hans Aarestrup, gjort opmærksom på, at foreningen opfatter slagteriernes ejerskab af SPF og Hatting som problematisk.

Foræret væk
I en artikel på Danske Svineproducenters hjemmeside påpeger Hans Aarestrup, at SPF-selskabet og Hatting-KS oprindeligt blev dannet til at servicere alle danske svineproducenter, og at det derfor er problematisk, at de to selskaber ikke længere kontrolleres af svineproducenterne.

Direktøren oplyser, at SPF og Hatting var ejet af Danske Slagterier (DS) indtil DS blev opløst i 2008, og at de to virksomheder blev overdraget til Danish Crown og Tican. Det indebærer blandt andet, at der ikke længere sidder repræsentanterne for brugerne i de to bestyrelser, der i dag kontrolleres fuldstændigt af DC og Tican.

- »Og hvad så?«, vil nogen sikkert spørge, for det er jo bestyrelserne i de to selskaber, der har besluttet det, påpeger Hans Aarestrup.

Direktøren påpeger imidlertid det problematiske i, at både Danish Crown og Tican i mellemtiden er kommet på aktier, og at Danish Crown endda åbent har annonceret villighed til at »sælge ud af indflydelsen i selskaberne for at skaffe kapital«.

Uden indflydelse
- Det vil sige, at indflydelsen i begge selskaber er på vej væk fra de brugere, som har været med til at bygge selskaberne op, bemærker Hans Aarestrup, som betegner det som oplagt igen at lave SPF-Danmark om til brugerstyrede andelsselskaber.

Direktøren minder om, at SPF's og Hatting-KS' værdier er skabt af alle danske svineproducenter, og ikke kun de nuværende leverandører i de to slagteriselskaber.

- Så det havde været meget rimeligt at slippe dem (SPF-Danmark og Hatting-KS, red.) fri, hver især med den egenkapital der var oparbejdet, så de fortsat kunne løse den opgave som de er skabt til at løse, nemlig at servicere deres brugere billigst og bedst, pointerer direktøren og påpeger, at de to selskaber jo kun tjener penge til en del af brugerne.

- Netop dé brugere er endda villige til »at sælge en andel af de selskaber, som de bare var sat til at passe på«, påpeger Hans Aarestrup.

- Slagteriselskabernes opgave er at slagte svin på den mest effektive og billige måde, og sælge svinekødet så dyrt som muligt, så de kan give deres ejere, leverandørerne, den højest mulige afregningspris.

- Indtil den opgave er løst, kan de roligt overdrage omsætning af avlsdyr og ornesæd til andre, der har forstand på det, lyder direktørens salut.

 

Læs også