Vi har også behov for konsolidering

Efterbetalingen på 95 øre fra Danish Crown falder på et tørt sted. Mens Lindhart B. Nielsen fra Landbrug & Fødevarer uforbeholdent roser de danske slagterier, kunne Henrik Mortensen fra Danske Svineproducenter godt have ønsket sig at konsolideringen skete i primærproduktionen.

Ved gårsdagens offentliggørelse af Danish Crowns efterbetaling på 95 øre pr. leveret kilo svinekød var der uforbeholdent ros til selskabet fra formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Lindhart B. Nielsen.

- Den danske slagtesvineproduktion er kommet stærk igen efter at have været bagefter blandt andet Tyskland. Så nu kan det igen betale sig at være slagtesvineproducent i Danmark. Det skyldes slagteriernes gode konsolidering af selskaberne, så de nu er fremtidssikret, siger Lindhart B. Nielsen.

Anerkender forbedring
Formanden for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen støtter Lindhart B. Nielsen i, at de to danske slagterier har rykket sig i positiv retning.

- Det skal de have ros for. Men jeg synes godt, de kunne tænke lidt mere på dem, der ejer slagterierne. Ude i primærproduktionen har via altså også brug for at konsolidere os. Rigtigt meget endda!

- Derfor er det ikke helt rimeligt at slagterierne netop nu, hvor det hele står meget stramt til ude os svineproducenterne, ikke hjælper os mere med vores konsolidering. Bare en 10-15 øre mere i efterbetaling kunne der godt være udloddet, og det betyder altså rigtigt meget for en større svineproducent.

- Så vidt jeg kan se, kunne pengene godt være delt på den måde og vi kunne dermed have sikret en fortsat dansk svineproduktion endnu bedre, lyder vurderingen fra Danske Svineproducenters formand Henrik Mortensen.

Her er det Lindhart B. Nielsens opfattelse, at andelsselskaberne har godt af den styrke, de får med konsolideringen samtidigt med, at de har givet en god pris.

- Det styrker også vores forretning hjemme på bedriften, mener Lindhart B. Nielsen.

Læs også