Lucerne i fuldfoderet løfter sundheden

Køerne sorterer ikke finsnittet lucerne fra, sådan som de gør med halm, lyder erfaringen fra midtfynsk mælkeproducent.

En meget bedre sundhed og under halvt så mange yverbetændelser hos køerne. Det er, hvad Leif Sørensen, »Skyggelund« ved Krarup på Sydfyn har fået ud af at erstatte halmen i TMR-fuldfoderrationen med finsnittet lucernewrap fra Ågård Fourage ApS.

- Af en eller anden grund havde vi en hel del yverbetændelser. Så mange, at vi følte, at vi måtte gøre et eller andet. Vi oplevede tit, at køerne stod og sorterede halmen fra. Derfor bestemte vi os for godt et halvt års tid siden for at sætte finsnittet lucernewrap ind i foderplanen i stedet for halmen, fortæller sønnen på gården, Jesper Sørensen, der har ansvaret for pasningen af bedriftens 100 Dansk Holstein køer.

- På den måde ville vi sørge for ekstra struktureffekt i foderrationen. Og alt tyder på, at vi har opnået, hvad vi ville. Det kan nemlig mærkes, at køerne er blevet sundere, og nu har vi mindre end halvt så mange tilfælde af yverbetændelse som før, siger han.

Bedre vomfunktion
- Den forbedrede struktureffekt har uden tvivl forbedret køerne vomfunktion, så deres immunforsvar er blevet styrket. Det har så resulteret i de betydeligt færre tilfælde af yverbetændelser, tilføjer Jesper Sørensen.

Han har aldrig oplevet, at køerne står og sorterer den finsnittede lucerne fra, som de tidligere gjorde med halmen – sandsynligvis fordi lucernen smager bedre.

Der er omkring 2,6 kg finsnittet lucernewrap, svarende til 1,0 foderenhed pr. ko dagligt, i TMR-fuldfoderrationen. Den indeholder desuden 10,5 foderenheder majshelsæd, 3,0 foderenheder græsensilage, 2,5 foderenheder sojaskrå, 3,0 foderenheder rapskager og 1,3 foderenhed HP pulp pr. ko dagligt.

Gennemsnitsydelsen i besætninger er steget jævnt i de seneste måneder og ligger i øjeblikket på cirka 10.500 kg EKM pr. årsko.

Ekstra protein
Jesper Sørensen peger i øvrigt på, at lucernen giver så meget ekstra protein i foderrationen, at der nu kan spares en halv foderenhed pr. ko dagligt i henholdsvis sojaskrå og rapskager.

- Det, der får økonomien i at bruge de forholdsvis dyre foderenheder i den finsnittede lucerne til at hænge fint sammen, er helt sikkert den bedre sundhedstilstand i besætningen - og deraf følgende færre tilfælde af yverbetændelse. Derfor kunne vi ikke drømme om at holde op med at bruge lucerneproduktet, siger han.

- De wrappede er nemme at skille ad og læsse op i fuldfoderblanderen. Og så kan ballerne sagtens kan opbevares udendørs, fortæller Jesper Sørensen.

Generelt kan anlægges den betragtning, at lucerneproduktet af flere grunde er et oplagt alternativ til halm i år, hvor store mængder halm ikke er blevet bjærget. Og bliver halmen bliver bjærget, vil den i mange tilfælde være uegnet til fodringsformål.

Læs også