Andelen på aktier

Tican har i al stilfærdighed skudt et nyt led ind i deres organisationsplan. Det er et led mellem Tican a.m.b.a. og de kommercielle selskaber. Det led er et aktieselskab. Og det ejes endnu 100 procent af andelshaverne, så andelshaverne har stadig fuld bestemmelsesret over deres slagteri. Men man er nu forberedt på, at kunne sælge aktier og derved skulle dele indflydelse og overskud med eksterne aktionærer. Det er en udvikling, der også er på vej i Danish Crown.

Læs også