- Vi har plantet et frø

Mogens Dall og LandboSyd led et klart nederlag i deres forslag om direkte valg til formandsposten i Landbrug & Fødevarer.

Med 94 stemmer for og 347 imod lykkedes det ikke for Mogens Dall at få sit forslag om direkte valg til formandsposten i Landbrug & Fødevarer igennem.

Efterfølgende var det dog alligevel en nogenlunde tilfreds landboformand, der gjorde status.

- Jeg havde på forhånd sat et mål om at nå 20 procent af stemmerne. Det er lykkedes. Så det er jeg glad for. Jeg er dog selvfølgelig ikke euforisk. Det kan man ikke være efter et nederlag, sagde Mogens Dall, minutter efter valgresultatet stod klart.

94 stemmer for svarer til cirka 21 procent af stemmerne.

Det er fremtiden
Trods det klare nederlag har Mogens Dall dog ikke opgivet at kæmpe for det direkte valg. Han medgiver dog, at det er en meget svær proces at få de valgte delegerede til at afgive deres egen magt og stemme ja til et sådan et forslag, som LandboSyd, i øvrigt i samarbejde med Nordsjællands Landboforening, Bornholms Landbrug og Landsøkonomisk Selskab, er kommet med.

- Hvis man spørger dem, der har magten om selv at afgive den, så er det ikke så nemt. Men det er min opfattelse, at landmanden ude i den danske muld vil det anderledes, og det er man altså nødt til at forholde sig til i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, siger Mogens Dall, der fortsætter:

- Vi har slet ikke givet op. Vi har plantet et frø, og nu skal vi så have det frø til at spire. Men jeg har tiden med mig, siger Mogens Dall.

Bekymret for udvanding
Inden afstemningen fandt sted var LandboSyds formand på talerstolen, hvor han fortalte om fordelene ved et direkte valg. Her brugte han argumenterne om, at et direkte valg ville skabe sammenhold blandt landmænd over hele landet.

Claus Clausen, formand for Landbo Limfjord, mente dog, at et direkte valg ville udvande de lokale foreninger, og Hans Gæmelke gjorde klart, at han frygtede, at et direkte valg ville kunne få unge mennesker til at droppe det lokale foreningsarbejde.

- Jeg er valgt til delegerede af min forening på den lokale generalforsamling. Når jeg er valgt, så forventer jeg også, at jeg på foreningens vegne får magt til at bestemme. Alt andet ville være meget demotiverende, sagde Hans Gæmelke.

Læs også