Gyllen slår selv alarm

Inden årsskiftet skal en lang række gyllebeholdere enten have en barriere eller være forsynet med en automatisk alarm, som fortæller ejeren om pludselig fald i beholderen. PM Installation i Måre har fået fynsk forhandling af en sådan godkendt gyllealarm.

Desværre er der set flere eksempler på, at gyllebeholdere er sprunget læk, eller pumpen måske pludselig utilsigtet er startet, så gylle er strømmet ud og måske endt i et nærliggende vandløb - med næsten uoprettelig skade og til store omkostninger for landmanden.

Derfor er der nu kommet en bekendtgørelse for, at gyllebeholdere tæt på vandløb og søer senest med udgangen af dette år enten skal have en barriere op i gyllehøjden rundt om tanken eller være forsynet med en godkendt alarm, som automatisk giver ejeren besked om, at der er sket et trykfald i beholderen.

- En sådan alarm registrerer, hvis der sker et pludseligt fald på to millimeter og sender alarmen til landmandens mobiltelefon, fortæller Preben Madsen fra PM Installationer ApS i Måre ved Ørbæk.

El-virksomheden er netop blevet forhandler af LevelTec gyllealarmer fra firmaet PlusTec i Holstebro, og har monteret den første på en ejendom hos gårdejer Jacob Christiansen i Kullerup, hvor gyllebeholderen ligger umiddelbart ved siden af en mindre sø.

600 fynske tanke
Hos PM Installationer forventer man travlhed med montering af alarmer frem til nytårsskiftet, idet det vurderes, at omkring 600 større eller mindre gylletanke på Fyn omfattes af de nye og skærpede krav om enten etablering af barrierer omkring tanken eller installation af en alarm.

- Dog gælder de nye regler ikke, hvis der her senest 1. oktober i år er blevet indsendt en afviklingsplan til myndighederne for den pågældende gyllebeholder, oplyser el-installatør Preben Madsen.

Selve LevelTec gyllealarmen består dels af et spyd, som fastgøres i bunden, og hvori selve trykmåleren nedsænkes. Montagen kan ske, selv om der er gylle i beholderen. På selve gylletanken påmonteres styringstavlen for alarmsystemet, der både skal tilsluttes 230 volt eller solcelle, hvis tanken ligger langt væk fra strømforsyning.

14.995 kroner
- Sker der trykændringer, eller er tanken ved at være fuld, sendes en sms-besked af sted til op til fem telefoner, forklarer Preben Madsen, der understreger, at alarmsystemet naturligvis kan afmeldes i en periode ved udkørsel, men at det automatisk tilkobles, når den forud indtastede periode er udløbet.

Prisen for gyllealarmsystemet er 14.495 kroner plus montering.

PM Installationer, der har 14 ansatte, har i forvejen stor berøringsplade med landbruget, både i forbindelse med nyinstallationer og service af foderanlæg, ventilation og andre el-baserede anlæg. I over 30 år har virksomheden løst opgaver både hos landmænd i lokalområdet og på hele Fyn, ligesom man også har kunder i andre landsdele.

Selve »kommunikationen« mellem gylletanken og landmanden med det nye LevelTec gylleanlægsystem kan DLG Tele tilbyde.

Som standard er der mellem DLG Tele og firmaet PlusTec indgået i en alliance, således DLG Tele, der leverer mobildækningen til systemet, også opkræver abonnement for nettjenesten.

Systemet virker via et fastmonteret SIM-kort i styringstavlen på ydersiden af gylletanken. Ved pludseligt fald i gylleniveauet eller når tanken er ved at være fuld, sendes en sms af sted til PlusTec kontrolcenter, som straks videresender beskeden til op til fem telefoner.

Her i 2011 er der kommet yderligere krav til gyllebeholdere, som ligger i nærheden af åbne vandløb eller søer, og/eller har væsentligt terrænfald mod disse. I den forbindelse har der været mange henvendelser omkring tolkningen af den nye bekendtgørelse, hvor der har været tvivl, om beholdere ligger inden for de beskrevne afstande og højder, og efterfølgende fastlæggelse af disse.

Ligger beholderen inden for grænserne som vist i oversigten, er det nu, der skal handles.

Hvis brugeren af beholderen ikke ønsker at etablere barriere og alarm, skal der indsendes plan til myndighederne om afvikling af beholderen. Denne plan skulle være indsendt den 01.10.2011. Vi opfordrer dog stadig brugere, som ønsker afvikling af deres beholder at indsende afviklingsplan, da vejledningen til bekendtgørelse først blev offentliggjort medio september.

Hvis de berørte beholdere fortsat skal anvendes, skal der etableres foranstaltninger som vist i oversigten.

Alternativer
Inden arbejdet med at med at etablere barriere og/eller alarm igangsættes, er det vigtigt at fastlægge, om der kan gøres andre alternative tiltag. Dette kunne være lempelig opretning af terræn, rørlægning af vandløb.

Det kan være mere økonomisk fordelagtigt at lave andre tiltag end at investere i alarmer, som typisk koster mellem 18 og 25.000 kroner pr. stk.

I forbindelse med ovenstående kan vi være behjælpelige med at fastlægge hvilke krav, der gælder for netop jeres ejendom. Og skulle I ønske hjælp, er I velkomne til at kontakte os.

Læs også